Når fylkene Akershus, Buskerud og Østfold om et år slås sammen til ett fylke, som har fått navnet Viken, vil også de  tre fylkesvåpnene bli erstattet av ett. Og blant de ti favorittene så langt er et fra Nedre Eiker.

Semifinalisten fra Nedre Eiker, 24 år gamle Steffen Harald Kjørsvik driver et lite nystartet designbyrå i Sollia på Solbergmoen.

Over 600 forslag

Da fristen for å komme med forslag gikk ut 22. november, hadde det kommet inn over 600 mer eller mindre gjennomarbeidede forslag, som i første omgang ble redusert til 40 av juryen, som hadde en tøff jobb med å velge og vrake blant forslagene som hadde kommet inn.

Her finner du alle forslagene som pdf-dokument [icon name=»file-pdf-o»]

Siden ble antallet redusert til ti, som er status i dag før tre av disse igjen kommer til «finalen». Blant disse ti er altså Kjørsviks forslag. Han må blant annet konkurrere med hele tre forslag fra Drammen som også har kommet til den gjeve «semifinalen» på ti favoritter.

LES OGSÅ:
SOLBERGELVA / KROKSTADELVA:
Seks forelegg og et førerkortbeslag etter fartskontroll på Gamle Riksvei
Fylkeshusets status som administrasjonssenter for Buskerud fylkeskommune vil være historie om et år, når fylkene Akershus, Buskerud og Østfold slås sammen og danner Viken fylkeskommune.
Foto: B.E.NEBELL

-Av mer enn 600 innsendte forslag,  som i første runde ble redusert til 40, sitter vi nå igjen med 10 verdige finalister, sier Andreas Lervik, leder for arbeidsgruppa som utarbeider visjon, mål, verdier og symboler til Viken.

«Utgangspunkt for egne forslag»

De tre forslagene som kommer til «finalen» vil bli presentert for utvalgte kommunikasjonsbyråer, til som det heter «inspirasjon og utgangspunkt for egne forslag.» Her ligger det implisitt at to av de tre forslagene like gjerne kan bli forkastet og erstattet av et endelig utkast fra et av kommunikasjonsbyråene, som igjen har hentet elementer fra de innsendte forslagene.

Som et plaster på såret vil imidlertid alle de ti finalistene motta en pengepremie på 2500 kroner som takk for innsatsen.

-De ti finalistene representerer tematikken i de innsendte forslagene på en god måte, og har hentet sin inspirasjon fra historie/vikingtid, fra landskap, fjell og vann, og fra fauna og vekst/spire, forteller Lervik

Minst et forslag skal komme fra publikum

Viken opplyser på sine nettsider at minst et av de tre forslagene som til slutt legges frem for fellesnemnda for endelig godkjenning skal komme fra publikum.

LES OGSÅ:
Har du fått avlingsskade på grunn av tørken?

Når politikerne i felesnemnda har valg ett av forslagene, er tiden deretter kommet til at fylkestingene i Akershus, Buskerud og Østfold vil få det valgte forslaget til endelig avgjørelse våren 2019.

 

FAKTARUTE

Dette er Viken

• Viken fylkeskommune skal fra 2020 bestå av det som i dag er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

• Viken vil samlet få et innbyggerantall på 1,2 millioner. Det vil være nesten dobbelt så mange innbyggere som Oslo.

• I Viken vil det fra 2020 være 51 kommuner. 16 av dem vil ha under 5000 innbyggere.

• Viken vil ha et areal på 24 017 kvadratkilometer. Dette innebærer at fylket fra 2020 blir det 6. største fylket i landet.