Søndag klokken 13 ringer mange av landets kirkeklokker for menneskene som lider på grunn av krigen i Ukraina. Den norske kirke og Norges Kristne Råd står bak oppfordringen.

Dette skriver Den norske kirke i en pressemelding.

Blant andre Øvre Eiker kirkelige fellesråd tar oppfordringen, og ringer med klokkene i Haug kirke (bildet) fra klokken 13.00.

– Russlands invasjon av Ukraina har sjokkert en hel verden. Det berører oss alle, også som menigheter og som nasjonalt kirkelig fellesskap i Norge. Vi vil markere solidaritet med dem som lider i Ukraina og dem som flykter fra krigens redsler. Dette vil vi markere kommende søndag i våre bønner og ved å ringe med kirkeklokkene, sier preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit.

Han mener dette er en del av Den norske kirkes ansvar som folkekirke i Norge.

Håper mange menigheter vil delta

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum støtter oppfordringen.

– Mange kirker har gitt rom for samlinger og for stillhet, for bønn og lystenning, for fred og rettferdighet for Ukrainas folk. Nå vil vi også oppfordre menighetene til å markere med klokkeringing. Jeg håper mange vil delta i denne helt spesielle situasjonen, sier hun.

LES OGSÅ:
Forsvaret starter opptrening av ukrainske soldater i Storbritannia

Oppfordringen er å ringe med kirkeklokkene søndag 13. mars klokken 13.00 i syv minutter. Oppfordringen ble sendt torsdag morgen og er ikke bindende. Deltakelse vil variere fra sted til sted fordi ikke alle kirkebygg har bemanning tilgjengelig på kort varsel. Bispemøtet og Kirkerådet har etter reglene om klokkeringing mulighet til å beslutte dette.

Oppfordrer også andre kirkesamfunn

Norges Kristne Råd oppfordrer også andre kirkesamfunn til klokkeringing.

– Vi oppfordrer de kirkesamfunn som har kirkeklokker, til å delta i ringingen. Vi ber for alle som nå er rammet av denne krigen, og for alle som er preget av angst og uro, sier generalsekretær i Norges Kristne Råd Erhard Hermansen.

EP2022-03014