Krigshelten og motstandsmannen Joachim Rønneberg, som døde søndag 21. oktober 2018, 99 år gammel, begraves på statens bekostning.

Dette har statsminister Erna Solberg meddelt i en pressemelding, hvor hun samtidig uttrykker sin takknemlighet for hans innsats for landet.

Rønneberg var bare 21 år gammel da han i 1941 flyktet til Shetland og siden til England, hvor han møtte kaptein Martin Linge, som hadde fått i oppdrag av britiske SOE (Special Operations Executive) å danne et kompani som skulle drive sabotasjeaksjoner eller større raid i Norge under kommando av det britiske forsvaret.

Joachim ble der innlemmet i Kompani Linge i en alder av 23 år med grad av fenrik, og fungerte der en stund som instruktør. Han ble siden plukket ut til å lede en operasjon med navn «Gunnerside», som fikk i oppdrag å ta seg tilbake til Norge for å sprenge tyskernes tungtvannsanlegg på Rjukan. Forut for dette hadde britene allerede mistet 41 mann i flere tidligere raid mot det samme målet, i tillegg til at flere bombetokt hadde blitt utført mot tungtvannsanlegget uten hell.

Operasjon «Gunnerside» forløp uten at et skudd ble avfyrt, og målet ble sprengt av gruppen under ledelse av Rønneberg, som klarte å ta seg samlet inn til målet til tross for et ekstremt vanskelig terreng, og uten å bli sett av de tyske vaktene.

Etter dette oppdraget tok deler av gruppen seg over til Sverige på ski, og siden tilbake til England. Andre av gruppens medlemmer ble igjen i Norge for å drive motstandsarbeid under resten av krigen.

Joachim Holmboe Rønneberg (til venstre), Jens Anton Poulsson og Kasper Idland mottar kong Haakon ved premieren på filmen Kampen om tungtvannet i 1948.
Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museums samlinger

Denne aksjonen har siden blitt sett på som krigens mest vellykkede sabotasjeaksjon, og er fortsatt den dag i dag pensum for krigsskolekadetter og Spesialstyrker både i Norge og utlandet. For å hedre innsatsen som Rønneberg og hans menn sto bak, bærer i dag innsatsstyrken til Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03 på Heistadmoen ved Kongsberg (HV-03) navnet «Gunnerside».

På 95 årsdagen til Rønneberg, i 2014, ble han hedret med en statue i Ålesund laget av kunstneren Håkon Anton Fagerås. Statuen ble avduket av prinsesse Astrid, Fru Ferner, og blant gjestene under avdukingen var også forsvarssjef Haakon Brun-Hanssen og de amerikanske og britiske militærattacheer til Norge på plass.

Blant annet sto soldater fra Forsvarets spesialkommando æresvakt med den originale Kompani Linge fanen under avdukingen, i tillegg til soldater fra Heimevernets innsatsstyrke Archery, som også hadde møtt frem for å hedre Rønneberg.


JOACHIM HOLMBOE RØNNEBERG

  • Joachim Holmboe Rønneberg ble født i Borgund (Nå Ålesund) 30. august 1919, og døde i Ålesund 21. oktober 2018 av naturlige årsaker i en alder av 99 år.
  • Han var medlem av Kompani Linge fra 1941 til 1945 med grad av fenrik, og ledet sabotasjeaksjonen mot Norsk Hydros tungtvannsanlegg på Vemork ved Rjukan i 1943.
  • Han har hele seks utmerkelser for sin innsats under 2. verdenskrig: Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren, Forsvarets hederskors, Deltagermedaljen, Heimevernets fortjenstmedalje, Haakon VIIs 70-årsmedalje, Distinguished Service Order (Storbritannia), Frihetsmedaljen med sølvpalme (USA), Æreslegionen (Frankrike) og Croix de guerre (Frankrike).
  • Det fortelles at Rønneberg mislikte heltedyrkelsen, og avslo av den grunn å være med under innspilling av filmen om tungtvannsaksjonen. På 70-tallet valgte han imidlertid å engasjere seg i formidlingsarbeidet om krigen, da det etter hvert kom en ny generasjon som visste lite om hva som skjedde under krigen.
  • Et uttrykk han siden benyttet flittig, i håp om at nye generasjoner skulle ta lærdom av hans generasjons bitre erfaringer under 2. verdenskrig var: «Friheten er ikke gratis!»
    Kilder: Wikipedia og forsvaret.no