Jeger fra Buskerud skjøt jogger – dømt til fengsel i et år i Sverige

Senest 10. april vet jegeren fra Buskerud om dommen på et års fengsel blir stående, eller om han kan forvente en ny runde i hovrätten.

Påtalemyndigheten krevde tolv års fengsel for den 48 år gamle jegeren fra Buskerud som sto tiltalt for drapsforsøk på den svenske joggeren Olle Rosdahl (75). Helsinborg tingsrätt dømte imidlertid mannen på skjærtorsdag til et år for grov kroppsskading og flere brudd på jaktloven.

Det var den 29. november 2018 klokka 04.30 at jegeren fra Buskerud avfyrte skuddet som traff den svenske joggeren i hofta. Selve hendelsen fremgår av videoen som ble innspilt gjennom det termiske kikkertsiktet da skuddet ble avfyrt, og som også ble vist under rettssaken som gikk over to dager i Helsingborg.

– Hadde til hensikt å drepe

Kammaråklagare Ola Lavie.
Foto: LARS JANSSON

Påtalemyndigheten, ved kammaråklagare Ola Lavie, valgte – på bakgrunn av mistenktes forklaring og filmen som beskrev skuddøyeblikket – å sikte mannen for drapsforsøk. Dette fordi jegeren etter påtalemyndighetens oppfatning måtte ha visst før skuddet ble avfyrt, at det var et menneske han siktet på – og hadde til hensikt å drepe.

– Visste ikke at det var et menneske

Helsingborgs tingsrätt valgte imidlertid å frikjenne jegeren for drapsforsøk, da den mente at det ikke forelå bevis som ut over rimelig tvil kunne påvise at jegeren faktisk visste at det var et menneske han så i kikkertsiktet. Det som imidlertid var tilfelle var at mannen jaktet før det var dagslys, noe han ikke hadde lov til og som han følgelig ble dømt for.

LES OGSÅ:
Sverige åpner forsiktig opp for harryhandel i fire nye regioner

Videoen fra kikkertsiktet viser visst nok en person som kommer gående. Men retten kom imidlertid til den konklusjon at det ikke er en selvfølge at jegeren visste det, men at de fleste vil hevde det er et menneske de ser når de har fasit i hånd.

– Lett å overvurdere egne synsevner

– Vi som ser filmen i ettertid vet at det er et menneske, og da finnes det forskning som kan fortelle at det er stor fare for at vi overvurderer vår evne til å oppdage det i skuddøyeblikket, sa rådmann Sofia Tollgerdt, som var rettens administrator under forhandlingene.

Et års fengsel for grov kroppsskade

Tingsrätten kom imidlertid frem til at den store risikoen jegeren tok da han avfyrte skuddet, kvalifiserer til dom for grov kroppsskade. I tillegg ble han dømt for en rekke brudd på jaktloven. deriblant ulovlig bruk av termisk (varmefølsomt) kikkertsikte, bruk av ulovlig ammunisjon og jakt før det var dagslys. Også dette ble bevist ved hjelp av videoopptak i kikkertsiktet, og ga en samlet dom på et års fengsel.

LES OGSÅ:
VIDEO:
Sian-leder presset av veien - kvinnelig bilfører pågrepet

Jegeren ble også dømt til å betale erstatning til fornærmede, Olle Rosdahl, med 38 602 svenske kroner.

Ankefristen ikke utløpt

Det vites ikke om påtalemyndigheten eller domfelte vil anke dommen, som uansett først kan bli rettskraftig tre uker etter at dommen er forkynt. Med andre ord 10. april. det forutsetter imidlertid at ingen av partene anker til hovrätten for ny behandling innen den tid.

Eikerposten har prøvd å komme i kontakt med jegeren fra Buskerud via hans advokat Jorge Concha, dog uten å lykkes så langt.