Isachsen Anlegg omorganiserer og reduserer bemanningen etter et svært utfordrende og krevende år for selskapet. Ifølge daglig leder Anders Høiback er det flere år med svak lønnsomhet, i kombinasjon med det siste årets sviktende ordretilgang som er hovedårsaken til at Isachsen må gjennomføre nedbemanning med inntil 100 stillinger.

Lav oppdragsmengde

– Vi har jobbet iherdig for å finne løsninger med mål om å unngå nedbemanninger, men dessverre er dette et av tiltakene vi må gjennomføre for å oppnå forsvarlig drift fremover. Etter at koronapandemien slo til i mars har situasjonen vært svært krevende på grunn av for lav oppdragsmengde.

Redusert drift

I tillegg har smitteverntiltak og redusert drift gjort at det har kostet vesentlig mer å drive pågående prosjekter, uttaler Anders Høiback i en pressemelding fra selskapet.

REDNINGSAKSJON: Anders Høiback (t.v.) og Peter Kvisgaard styrer mot et underskudd på 43 millioner og må iverksette tiltak for å redde selskapet.
Foto: ISACHSEN ANLEGG

Ingen er fredet

Både funksjonærer, ledere og fagarbeidere vil bli rammet av nedbemanningen. Høiback er klar på at styret og ledelsen i selskapet er tvunget til å ta de nødvendig grep som vil sikre de nærmere 450 arbeidsplassene som skal være med videre.

LES OGSÅ:
Albert Kr. Hæhre ny konsernsjef i Hæhre & Isachsen Gruppen

– Styrer mot et underskudd på 43 millioner

– Vi styrer mot et underskudd på 43 millioner i 2020, og det er et resultat vi ikke kan leve med uten å gjøre endringer. Vi har planlagt en omstilling som består av å redusere antall avdelinger, parallelt med at strukturen i selskapet optimaliseres for å tilpasse oss markedsituasjonen fremover. Dette er i stor grad knyttet til hvordan vi planlegger og gjennomfører prosjektene våre.

Det er viktig å presisere at det også er flere prosjekter som drives med lønnsomhet i Isachsen, og med så mange dyktige arbeidsfolk på laget er jeg trygg på at vi skal snu trenden. Men det er veldig beklagelig overfor de som etter denne omstillingen ikke vil beholde jobben sin, sier Høiback.

Sviktende ordremengde

Det meldes om utfordringer med svak lønnsomhet og sviktende oppdragsmengde i store deler av bygg- og anleggsbransjen. Ifølge styreleder i Isachsen Anlegg, Peter Kvisgaard, er næringen preget av en reduksjon i antall prosjekter som igangsettes, og at mange av de planlagte prosjektene fra både offentlige og private byggherrer er skjøvet frem i tid.

LES OGSÅ:
Geithus: 160 ansatte på startstreken i Isachsen-løpet

– Markedssituasjonen er utfordrende for flere aktører i bransjen, og jeg tror dessverre at det er flere enn oss som må gjennomføre nødvendige og drastiske tiltak på kort sikt. Det er alltid svært utfordrende når det må gjennomføres nedbemanning, og det er viktig å løse slike prosesser så hensynsfullt og profesjonelt som mulig.

Alle prosesser vil selvfølgelig skje i tråd med gjeldende regler i arbeidslivet, og jeg vil understreke at tillitsmannsapparatet og ledelsen i Isachsen Anlegg har god dialog i dette vanskelige arbeidet, uttaler Peter Kvisgaard.

Er en del av Hæhre & Isachsen Gruppen

Isachsen Anlegg er en del av konsernet Hæhre & Isachsen Gruppen, og daglig leder Anders Høiback fremholder at konserntilhørigheten gir en ekstra trygghet i å fortsatt kunne tenke langsiktig, tross den krevende situasjonen selskapet står i.

– En større finansiell trygghet, og ikke minst erfaring og kompetanse fra styret og andre ressurspersoner i konsern er en stor fordel når vi møter krevende tider som nå, avslutter Høiback.

LES OGSÅ:
Anders Høiback konstitueres som daglig leder i Isachsen Anlegg

 

Dette er selskapet