Mens antall vaksinerte mot covid-19 på landsbasis nærmer seg en kvart million – om enn med små skritt – er det i dag kun rapportert om tre smittetilfeller i Drammen. Ingen i Kongsberg, Modum eller Øvre Eiker.

LES OGSÅ:
Koronasituasjonen dag for dag - i Drammen, Kongsberg, Modum og Øvre Eiker

Tre testet positivt i Drammen kommune

– Alle de tre som har fått påvist smitte i løpet av det siste døgnet, knyttes til utbrudd i andre kommuner. I det ene av disse tre utbruddene er den engelske virusvarianten påvist, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I tillegg kan Drammen fortelle at det i løpet av de siste 14 dagene er påvist totalt 45 nye tilfeller, en nedgang på to siden forrige toukersperiode.

Ingen positive i Øvre Eiker kommune

For Øvre Eiker, hvor det er registrert totalt 258 tilfeller siden mars 2020, er 53 av disse registrert i inneværende år – og altså ingen siste døgn.

I Kongsberg er det heller ingen nye positive registreringer siste døgn. I tillegg kan kommunen fortelle at  det er 11 smittede som er i isolasjon pr. mandag morgen. De siste to ukene har 20 vært smittet.

Ingen positive i Kongsberg kommune

Siden mars 2020 har totalt 504 personer vært smittet med viruset på Kongsberg. Risikonivået i byen er nå på nivå 2 (hvor 5 er det høyeste) kan kommunen fortelle på sin Facebookside.

Ingen positive i Modum kommune

Modum kommune kunne i dag fortelle at det ikke har blitt registrert noen nye smittetilfeller i kommunen siste døgn. På fredag ble det imidlertid meldt om to positive prøver som trolig har sammenheng med en utendørs begravelse i Åmot. Et nytt smittetilfelle ble meldt på lørdag, mens det ikke er meldt om positive tester siden da.

2021-02034