Idrettspresident Berit Kjøll kommenterer i dag «Final report of the IBU External Review Commission» og er rystet over helheten i de alvorlige anklagene som fremkommer i rapporten mot tidligere president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), Anders Besseberg.

– Rystende lesning

Anders Besseberg.
Foto; IBU

– Rapporten er rystende lesning, og jeg tar på det sterkeste avstand fra anklagene som fremkommer om maktmisbruk, korrupsjon og forsøkene på å dekke over den systematiske dopingen blant russiske utøvere, slik rapporten beskriver at Anders Besseberg skal stå ansvarlig for, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

Følges opp av styrende organer

– På flere ulike områder er disse handlingene fullstendig uforenlige med idrettens verdier og våre forventninger til godt styresett i internasjonale idrettsorganisasjoner. Jeg er glad for at denne rapporten nå følges opp av styrende organer i Det internasjonale skiskytterforbundet.

Under etterforskning av Økokrim og østerriksk politi

I tillegg vet vi at Besseberg også er under etterforskning for korrupsjon av Økokrim i Norge og østerriksk politi. Dette understreker ytterligere alvoret i saken, selv om vi må huske på at det ikke foreligger noen dom i saken ennå, sier Kjøll i en pressemelding fra Norges Idrettsforbund.

LES OGSÅ:
VESTFOSSEN:
Trafikkontroll med sivil patrulje førte til forelegg for fart og mobilbruk

Rapporten skal diskuteres i presidentskapsmøte førstkommende tirsdag

Idrettsstyrets presidentskap vil avholde et møte førstkommende tirsdag for å avklare på hvilket grunnlag rapporten kan følges opp fra NIFs ståsted.

– Konkret vil vi vurdere om forholdene i saken gir et grunnlag for å bringe den inn for idrettens domsutvalg her i Norge. Her har vi bedt om en juridisk betenkning til tirsdagens møte. Vi har også invitert president Arne Horten i Norges Skiskytterforbund til dette møtet og vil ha god dialog med forbundet i oppfølgingen av denne saken, sier Kjøll.

Må holde trykke oppe i det internasjonale påvirkningsarbeidet

Idrettspresidenten understreker at denne rapporten påminner oss om viktigheten av å jobbe systematisk mot maktmisbruk, korrupsjon, doping og juks i internasjonal idrett.

– Vi ønsker å styrke det internasjonale påvirkningsarbeidet og jobber systematisk for å bygge sterke allianser med nasjoner vi tradisjonelt jobber tett og godt sammen med, eksempelvis de nordiske landene, i saker hvor vi har felles interesser og kan finne felles mål. Vi har også et tett samarbeid med nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner i vårt målrettede arbeid for å bekjempe korrupsjon, doping og juks i idretten, sier Kjøll.

LES OGSÅ:
Arneberggata 10 i Vestfossen ble flammenes rov - med brannvesenets hjelp

Internasjonalt påvirkningsarbeid

– Norges idrettsforbund har lagt en tydelig strategi for å styrke vår posisjon i det internasjonale påvirkningsarbeidet, sammen med alle våre dyktige tillitsvalgte som i dag besitter verv i ulike internasjonale idrettsorganisasjoner. Vi skal sammen ha en tydelig stemme i alle internasjonale fora vi deltar i for å fremme fair play, godt styresett og bærekraft i idretten, avslutter idrettspresidenten.

Økokrims rapport
Økokrim publiserte 28. januar sin rapport om Anders Besseberg. Denne finner du her.

IBUs rapport
Den 220 sider lange rapporten fra IBU (International Biathlon Union) finner du her.

 

ANDERS BESSEBERG
Anders Besseberg (født 25. februar 1946) er en norsk tidligere skiskytter, og president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) 1992–2018.

 

Anders Besseberg var i sin aktive periode på det norske landslaget i skiskyting. I 1976 ble han norsk landslagstrener, en stilling han hadde til 1980. Han begynte deretter i IBUs tekniske komité og ble visepresident i forbundet i 1988. Han overtok ledervervet etter russeren Igor Novikov i 1992.

I løpet av Bessebergs tid som leder har skiskyting utviklet seg til å bli en av de viktigste vinteridrettene. Under IBU-kongressen 2010 i St. Petersburg ville han ikke stille som lederkandidat, men etter massivt press lot han seg likevel gjenvelge frem til 2014. I september 2014 ble han nok en gang valgt for fire nye år på IBUs 11. kongress i østerrikske St. Wolfgang med rent flertall.

LES OGSÅ:
- Øvre Eiker skal fortsatt ha minst to ungdomsskoler

Besseberg uttalte at han egentlig ønsket å tre til side etter 22 år i vervet, men stilte til gjenvalg for å hindre at den kontroversielle, russiske kandidaten Aleksandr Tikhonov ble valgt til IBU-president. Besseberg vant klart med 33 stemmer, mens motkandidatene, Tikhonov og kanadiske James Carrabre, fikk henholdsvis elleve og seks stemmer.

12. april 2018 informerte Besseberg norske medier at han trekker seg som IBU-president i etterkant av anklager om korrupsjon.

28. januar 2021 ble en granskingsrapport om korrupsjon i idretten offentliggjort. Denne rapporten gjentar anklagene om korrupsjon mot Besseberg.

Kilde: Wikipedia

2021-02001