I Drammen og Hønefoss kan du sykle på rødt

- La oss bare håpe ingen syklister tar overskriften bokstavelig, men leser hele artikkelen.• publisert
• oppdatert
Bybrua i Drammen fikk i 2018 rødmalte felt på begge sider, noe som er ment å gjøre sykkelturen over Drammenselva tryggere.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL
- annonse -

I Drammen og Hønefoss kan du sykle på rødt 1– Røde sykkelfelt gjør at sykling oppleves tryggere, sier samferdselsdirektør i Buskerud fylkeskommune, Gro Solberg, og legger med det premissene for etablering- og oppgradering av sykkelfelt i fylket i tiden fremover.

Flere byer i Norge har lagt ut «røde løpere for syklende». I Buskerud er røde sykkelfelt blant annet tatt i bruk i Drammen og Hønefoss.

Nå ønsker samferdselsdirektøren i fylkeskommunen at flere sykkelfelt i fylket blir røde.

– Røde sykkelfelt øker følelsen av trygghet for syklister, sier samferdselsdirektør Gro Solberg i Buskerud fylkeskommune.

I Drammen og Hønefoss kan du sykle på rødt 2
Samferdselsdirektør Gro Solberg.
Foto: BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

– Vi ønsker derfor at reasfaltering av røde sykkelfelt i 2020 og 2021 skal enten gjøres med rød asfalt eller rødmalt asfalt, sier hun.

Rød maling eller rød asfalt?

Bakgrunnen er at samferdselsavdelingen i fylkeskommunen ble bedt om å utrede om sykkelfelt som bygges eller vedlikeholdes bør være røde, enten ved bruk av rød asfalt eller rødmalt asfalt.

– Røde sykkelfelt gjør at sykling oppleves tryggere og mer attraktivt, noe som er en viktig forutsetning for at flere velger å sykle.
– Gro Solberg, samferdselsdirektør i fylkeskommunen

Politikerne i hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen skal behandle forslaget fra direktøren i sitt møte torsdag 7. mars.

I dag utgjør sykkelfelt 15 km i Buskerud, av dette er 50 prosent merket med rød asfalt eller malt rødt.

– Syklister blir prioritert

– Røde sykkelfelt markerer sammenhengende sykkelruter og viser at syklister blir prioritert, sier Solberg.

En evaluering av sykkelfelt i Oslo viste at god bredde og røde sykkelfelt har størst betydning for hvor godt tilrettelagt og trygt det oppleves å sykle i sykkelfelt.

Røde sykkelfelt har også signaleffekt overfor andre trafikantgrupper, det vil si at syklister opplever at de respekterer sykkelfeltene i større grad.

Testing pågår i storbyene

– Det pågår testing og utprøving både i Oslo, Trondheim og Sandnes/Stavanger for å finne gode løsninger for rødt dekke i sykkelfelt, fortsetter Solberg.

Erfaringene varierer, noen byer foretrekker rød asfalt andre rødmalt asfalt. Statens vegvesen følger dette arbeidet tett for kunne velge best mulig løsning.

I Drammen og Hønefoss kan du sykle på rødt 3
Sommeren 2018 malte Statens vegvesen totalt tre kilometer rødt sykkelfelt i vegbanen i Hønengata i Hønefoss sentrum.
Foto: KJELL WOLD / STATENS VEGVESEN

 

- annonse -