– Røde sykkelfelt gjør at sykling oppleves tryggere, sier samferdselsdirektør i Buskerud fylkeskommune, Gro Solberg, og legger med det premissene for etablering- og oppgradering av sykkelfelt i fylket i tiden fremover.

Flere byer i Norge har lagt ut «røde løpere for syklende». I Buskerud er røde sykkelfelt blant annet tatt i bruk i Drammen og Hønefoss.

Nå ønsker samferdselsdirektøren i fylkeskommunen at flere sykkelfelt i fylket blir røde.

– Røde sykkelfelt øker følelsen av trygghet for syklister, sier samferdselsdirektør Gro Solberg i Buskerud fylkeskommune.

Samferdselsdirektør Gro Solberg.
Foto: BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

– Vi ønsker derfor at reasfaltering av røde sykkelfelt i 2020 og 2021 skal enten gjøres med rød asfalt eller rødmalt asfalt, sier hun.

Rød maling eller rød asfalt?

Bakgrunnen er at samferdselsavdelingen i fylkeskommunen ble bedt om å utrede om sykkelfelt som bygges eller vedlikeholdes bør være røde, enten ved bruk av rød asfalt eller rødmalt asfalt.

– Røde sykkelfelt gjør at sykling oppleves tryggere og mer attraktivt, noe som er en viktig forutsetning for at flere velger å sykle.
– Gro Solberg, samferdselsdirektør i fylkeskommunen

Politikerne i hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen skal behandle forslaget fra direktøren i sitt møte torsdag 7. mars.

I dag utgjør sykkelfelt 15 km i Buskerud, av dette er 50 prosent merket med rød asfalt eller malt rødt.

– Syklister blir prioritert

– Røde sykkelfelt markerer sammenhengende sykkelruter og viser at syklister blir prioritert, sier Solberg.

En evaluering av sykkelfelt i Oslo viste at god bredde og røde sykkelfelt har størst betydning for hvor godt tilrettelagt og trygt det oppleves å sykle i sykkelfelt.

Røde sykkelfelt har også signaleffekt overfor andre trafikantgrupper, det vil si at syklister opplever at de respekterer sykkelfeltene i større grad.

Testing pågår i storbyene

– Det pågår testing og utprøving både i Oslo, Trondheim og Sandnes/Stavanger for å finne gode løsninger for rødt dekke i sykkelfelt, fortsetter Solberg.

Erfaringene varierer, noen byer foretrekker rød asfalt andre rødmalt asfalt. Statens vegvesen følger dette arbeidet tett for kunne velge best mulig løsning.

Sommeren 2018 malte Statens vegvesen totalt tre kilometer rødt sykkelfelt i vegbanen i Hønengata i Hønefoss sentrum.
Foto: KJELL WOLD / STATENS VEGVESEN