55 prosent av de spurte trekker fram utenlandske vogntog som sin største frykt i en undersøkelse YouGov har utført for Frende Forsikring.

– Når vi ser at utenlandske vogntog kjører seg fast på fjellet med sommerdekk, stoppes i kontroller eller tar fyr i tunneler er det klart det setter spor hos folk, sier Roger Ytre-Hauge som er fagsjef på motor i Frende Forsikring.

Dekk som er uegnet for vinterføret i Norge gjør at mange vogntog havner i grøftekanten hver vinter.

– Kjører med hjertet i halsen

– Vi vet at mange kjører med hjertet i halsen i møte med vogntogene og er redde for at det skal skje ulykker, sier kommunikasjonssjef i NAF, Camilla Ryste.

En NAF-undersøkelse viser at hele 72 prosent er bekymret for tilstanden til vogntog som ferdes på norske vinterveier, mens nesten halvparten (45 prosent) sier at de så vogntog som sto fast eller kjørte av veien forrige vinter.

– Kontrollrutiner og godkjenningskrav er ikke like bra i utlandet som i Norge. Dårlige dekk og teknisk stand spiller inn. Det kan gjøre at bremser blir varme og i verste fall svikter når vogntoget starter nedkjøring etter en av fjellovergangene, sier fagsjefen i Frende Forsikring.

LES OGSÅ:
Dødsulykker på MC dominerer statistikken

En annen faktor han trekker fram er sjåfører som ikke er vant med svingete, smale og glatte veier.

Myndighetene skjerper kravene

I midten av oktober kom nyheten fra samferdselsminister Jon Georg Dale om at kravene til tunge kjøretøy skjerpes fra neste vinter. Tiltakene er blant annet:

  • Økte krav til vinterdekkene
  • Økte gebyrsatser for brudd på utstyrskrav (for eksempel kjettinger)
  • 20 millioner kroner bevilges til økte kontroller i vinterperiode.

– Skjerpede krav til vinterdekk på vogntog og penger til flere kontroller er gode tiltak, sier Roger Ytre-Hauge.

NAF har etterlyst skjerpede lovkrav på disse områdene i lengre tid.

Fører til dødsulykker

Tall fra Statens vegvesen viser at 18 prosent av dødsulykkene på norske veier i 2018 var kollisjoner mellom personbil og lastebil, buss eller vogntog. De to ulykkestypene som skjer oftest er møteulykker og utforkjøringer.

– At nesten 1 av 5 dødsulykker havner i denne kategorien viser hvor viktig det er å sette fokus på dette. Vi håper de nye kravene vil bidra til å få tallet ned, sier Ytre-Hauge i Frende.

LES OGSÅ:
Vegvesenet: - Historisk lave dødstall på norske veier i 2020

Hva mer frykter vi?

Videre på listen over hva nordmenn frykter mest i trafikken kommer glatt føre og dyr i veibanen.

– Dyr i veibanen og vogntog med dårlige dekk har ett fellestrekk: du har liten eller ingen påvirkning på dem når du ferdes på veien. Det eneste du kan gjøre for å øke sannsynligheten for at du klarer å bremse opp eller svinge unna er å tilpasse farten etter kjøreforholdene, sier Camilla Ryste.

 

Dette er vi mest redd for i trafikken:

  • Utenlandske vogntog
  • Glatt føre
  • Dyr i veibanen
  • Syklister
  • Vannplaning

Kilde: YouGov for Frende