15. april trådte det generelle bålforbudet i kraft. Det er mange som lurer på hva det innebærer, så her er svar på de vanligste spørsmålene.

I tidsrommet 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Det betyr at det er forbudt med bruk av åpen ild, for eksempel bål, engangsgriller og bålpanner i skog og utmark.

Det er verdt å merke seg at alle plikter å være forsiktige ved bruk av åpen ild uansett, ikke bare i denne perioden. Hvis det blir brann fordi du har oppført deg uaktsomt kan du bli holdt ansvarlig for det, uansett når på året det skjer.

Er det helt forbudt å fyre opp bål mellom 15. april – 15. september?

Forskrift om brannforebygging sier at det er forbudt å gjøre opp ild i utmark uten tillatelse fra kommunen. Noen kommuner har godkjente bålplasser som kan brukes året rundt. Forskriften sier også at det er tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Hva som ligger i «åpenbart ikke medføre brann» må den enkelte avgjøre i hvert enkelt tilfelle (f.eks hvis det ligger snø på bakken, eller det har vært mye nedbør i lang tid). Hvis du er i tvil bør du la det være. Husk at du kan bli holdt ansvarlig ved uaktsom bruk av ild.

LES OGSÅ:
VESTFOSSEN:
Brann i rundballepresse i Voldstadveien

Kan jeg fyre opp grill, bålpanne e.l i min egen hage under bålforbudet?

Det generelle bålforbudet dekker skog og utmark, det vil i hovedsak si det vi kaller «natur». Å grille i din egen hage dekkes derfor ikke av det generelle bålforbudet, men du er allikevel pålagt å være aktsom. Hvis det er veldig tørt, eller det er fare for at gnister etc. kan føre til brann bør du ikke fyre opp.

Bruk av kullgrill krever høy aktsomhet av den som griller. Kull kan kaste gnist som kan antenne omkringliggende skog eller gjenstander. Dessuten er kull varmt lenge etter at man er ferdig med å grille. Gassgriller og elektriske griller vil i de fleste tilfeller kunne brukes i egen hage med normalt vedlikehold, forsvarlig plassering og aktsom bruk. Dette gjelder ikke dersom hagen er i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er den personen som tenner på grillen eller bålet som blir holdt ansvarlig hvis brann skulle oppstå.

LES OGSÅ:
25 omkom i brann i Norge første halvår

Hva med skogbrannfaren?

Sommeren 2018 var det svært tørt og varmt over hele landet, og på grunn av skogbrannfaren ble det flere steder innført totalforbud mot bruk av åpen ild. Kravet til aktsomhet gjelder hele året, og hvis det har vært tørt over en lengre periode er det ofte utrygt å bruke åpen ild. Følg med på anbefalingene fra kommunen/brannvesenet, og husk: hvis det begynner å brenne fordi du har vært uaktsom kan du bli holdt ansvarlig. Ikke ta sjansen hvis du er usikker.

Skogbrann ute av kontroll.
Illustrasjonsfoto: NAVEEN N. KADALAVENI

Hva om jeg har vannflasker osv. lett tilgjengelig?

Det er viktig å ha slokkemidler lett tilgjengelig, men hvis det er tørt kan ilden spre seg overraskende fort. Vannflasker (og selv bøtter) vil ikke nødvendigvis være nok. Hovedregelen er altså at det bør være svært liten sjanse for at ilden sprer seg før du kan fyre opp et bål.

Hva skal jeg gjøre hvis det begynner å brenne?

Prøv å slokke branntilløpet før brannen blir for stor, men husk at du aldri skal utsette deg selv eller andre for unødig fare. Ring nødnummeret 110!

LES OGSÅ:
Hokksund: Hest satt fast i ferist - ble frigjort av brannvesenet

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ser andre fyre opp bål?

Det er lov å fyre opp ild hvis det åpenbart ikke medfører fare for brann, men noen ganger er faren for at ilden skal spre seg større enn det man tror. Hvis du ser noen fyre opp bål kan du gå bort og snakke med dem, for å finne ut hvilke vurderinger de har gjort. Opplys om det generelle bålforbudet på en vennlig måte dersom de ikke har fått med seg dette. Ved brann, ring nødnummeret 110!