Et enstemmig storting har besluttet å stille seg bak en endring av hundeloven som medfører at førerhunder blir unntatt fra båndtvang.

Dette forteller Norges Blindeforbund i en pressemelding i dag.

Dette er en sak Norges Blindeforbund har jobbet mot å få gjennom i lovverket, og svært gledelig for alle landets førerhunder og førerhundbrukere.

– Hundene jobber mange timer hver dag

– Våre hunder jobber mange timer per dag i sele, det er derfor viktig at de kan slippes fri i perioder slik at de kan få utfolde seg og «få ut energi». Dette er viktig for relasjonsbyggingen mellom hund og fører samt at det er viktig også for dyrevelferden, sier Terje André Olsen, daglig forbundsleder i Blindeforbundet.

I paragraf 9 i hundeloven er det unntak fra sikringsreglene om båndtvang for:

  • hunder i bruk i reindrift
  • dresserte bufehunder som brukes til å vokte eller gjete storfe, sau eller geit
  • hunder som er i aktive i politi-, toll, militær- og redningstjeneste

Førerhunder var ikke med opprinnelig

I utgangspunktet var ikke førerhunder tatt med under unntaket fra sikringsreglene. Det ville Norges Blindeforbund naturlig nok rette på, og leverte i november i fjor inn et høringsnotat til endringer i loven om hundehold i hundeloven.

Nå har det kommet inn et eget punkt i loven som gir unntak for førerhunder i aktiv tjeneste, eller under trening eller prøving for slik tjeneste.

Argumentene vi har brukt for å gi førerhund unntak fra båndtvang, er «tapt apport» (Hundene brukes til å plukke opp ting, og da er rekkevidden for kort om den skal holdes i bånd), samt at opprettholdelse av lydighet ved å trene på innkalling vil også fordre at hunden ikke går i bånd.

Dette er god dyrevelferd, samt at denne velferden vil bidra til at hjelpemiddelet (hunden) fungerer best mulig.

Åste Lunder Norem og hennes førerhund Candy liker å være i aktivitet både i skogen og på stranda på Nesodden der de bor.

Åste Lunder Norem og hennes førerhund Candy.
Foto: NORGES BLINDEFORBUND

– Det er godt å kunne slippe henne litt løs i trening og lek etter endt arbeidsdag. Men det er viktig å ta hensyn, vi har et ansvar som førerhundbrukere overfor omgivelsene vi ferdes i.

EP2022-05029