Det er ikke bare i kirken mange unge har stått konfirmant denne høsten. Mange unge velger en konfirmasjon i regi av Human-Etisk Forbund – også kalt Humanistisk konfirmasjon.

Ikke krav om medlemskap

I motsetning til hva mange tror, behøver man ikke være medlem av Human-Etisk Forbund for å delta på humanistisk konfirmasjon, av mange også kjent som borgerlig konfirmasjon, selv om det uttrykket gikk ut av offisielt bruk i 2005.

Alle ungdommer som ønsker det kan velge humanistisk / borgerlig konfirmasjon, uavhengig av eget eller foresattes livssyn.

Livssynsnøytral

Konfirmasjonen er med andre ord livssynsnøytral, og det er trolig også årsaken til at i alt 103 unge gutter og jenter har valgt å la seg konfirmere humanistisk i Hokksund kultursal lørdag 24. og søndag 25. oktober.

Her er en samlet oversikt:

 

Hokksund kultursal
lørdag 24. og søndag 25. oktober 2020

Hokksund ungdomsskole med Hokksund kultursal. Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

 

HVA ER HUMANISTISK KONFIRMASJON?
Humanistisk konfirmasjon (frem til høsten 2005 kalt borgerlig konfirmasjon) er et livssynshumanistisk (i betydningen humanetisk) kurs og seremoni arrangert av Human-Etisk Forbund for å markere overgangen fra barn til voksen.

LES OGSÅ:
I høst blir hele 150 unge konfirmert i Nedre Eiker- og Mjøndalen kirke - se oversikten her

 

Kurset har hovedfokus på livssyn og etikk og målet er å oppmuntre til selvstendig tenkning, etisk refleksjon og å styrke de livssynshumanistiske verdiene i samfunnet.

Kurset tar for seg tema som livssyn, menneskerettigheter, etikk, identitet, toleranse, ungdom og samliv, rus og samfunnsansvar.

Kurset avsluttes med en høytidelig seremoni.

Kilde: Wikipedia