Hold ledelinjene fri for hindringer

- Informasjonen er hentet fra kommunens nettsider.

Du har sikkert sett dem, men vet du hva de brukes til?

Kort sagt er ledelinjer nedfelte eller opphøyede linjer/markeringer i underlaget som skal lede blinde og svaksynte trygt fra ett punkt til et annet. Dette er en viktig tilrettelegging for synshemmede, og det er svært viktig at de ikke blokkeres. Det skal også være 90 cm fri gangpassasje på begge sider av ledelinjene.

Det er viktig at ledelinjer ikke sperres av for eksempel sparkesykler eller reklamebukker.
Foto: DRAMMEN KOMMUNE

Sikrer tilgjengelighet for alle

Ledelinjer er et viktig ledd i å gjøre byrommet universelt utformet. Universell utforming handler om å skape et inkluderende samfunn, som er enklere å orientere og bevege seg i, og hvor flest mulig har tilgang til hele det offentlige rommet.

Eksempler på hindringer:

  • plassering av gatemøblering, varer, reklamebukk/skiltstativ
  • parkering av varetransport, elsparkesykler og andre kjøretøy

Noen har behov for større plass enn andre, for eksempel personer i rullestol eller de med barnevogn eler lignende. Husk derfor at:

  • Det alltid skal være minimum 2 meter fri passasje på fortau mot kjørebane.
  • For gangområder, som gågater og torg, skal det alltid være minimum 1,5 meter fri passasje.
For å sikre at offentlige rom er tilgjengelige for alle, er det viktig å unngå hindringer slik at det er plass til for eksempel rullestol eller barnevogn.
Foto: DRAMMEN KOMMUNE

Brosjyre om universell utforming

Kommunen har laget en brosjyre om universell utforming av byrommet. Brosjyren er et ledd i å gjøre blant annet butikkeiere og andre næringsdrivende oppmerksom på gjeldende regler. Brosjyren kan fås blant annet på innbyggertorgene og bibliotekene. Den kan også lastes ned digitalt.

EP2022-07011