Da brannvesenet natt til fredag kl 01.06 fikk melding om Brann hos Bråtens Bilco i Hokksund, etter at en observant nabo hadde hørt brannalarmen og sett røyk fra bygget, gikk det bare kort tid før familien Bråtens livsverk gikk opp i røyk.

Nær 40 nye og brukte biler gikk tapt

tross for at brannmannskaper fra Drammen, Mjøndalen, Hokksund og Sylling var på plass og begynte slukkearbeidet etter kort tid, skulle det vise seg at ikke bare delelageret og verkstedet, men også kontordelen i bygget ble flammenes rov. I tillegg sto det nærmere 40 nye- og brukte biler inne i bygget, som trolig alle har fått skader fra blant annet bygningsdeler som har falt ned.

Brannvesenet forteller at brannen trolig startet i delelageret midt i bygget, og siden spredte seg til kontordelen.
Foto: DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

Begynte trolig i delelageret

Brannvesenet forteller at brannen trolig begynte i delelageret midt i bygget, og spredde seg siden til kontordelen. De fikk hindret brannen i å spre seg videre til bilverkstedet, og fikk hentet ut gassbeholdere som sto inne i bygget. Man kunne imidlertid høre en del smell, først og fremst på grunn av bildekk som sprakk i varmen.

LES OGSÅ:
HOKKSUND:
Fant slange på 120 cm i hagen - politiet etterlyser eier
Det sto nærmere 40 biler inne i bygningen da brannen brøt ut, noen flunkende nye. De fleste av disse må imidlertid trolig ses på som tapt.
Foto; DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

Heldigvis ble ingen skadet under brannen, selv om en brannkonstabler fikk i seg noe røyk, og ble sendt til sykehuset for sjekk. Det skal imidlertid stå bra til med ham, og han blir fulgt opp på beste måte, kan brannvesenet fortelle.

Røykutviklingen var stor da det sto på som verst, og naboer ble bedt om å holde dører og vinduer lukket.
Foto: DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

Ingen spredningsfare

Det var ingen fare for spredning til annen bebyggelse da brannen sto på, men brannvesenet anmodet beboere i nærheten m å holde dører og vinduer lukket på grunn av den kraftige røykutviklingen

Vakthold i helgen

Også utover lørdagen og i hele helgen har det vært vakthold ved bygget, som nå i tillegg er sperret av ved hjelp av politiets sperrebånd og midlertidige gjerder. Dette i påvente av at politiets brannetterforskning kan begynne. Noe som også er vanlig rutine i slike saker. På grunn av omfanget av skader, og verdier som har gått tapt, er det også mye som tyder på at Kripos er koblet inn i etterforskningen, men dog kun i en rådgivende funksjon.

Hele området rundt brannstedet er sperret av med sperrebånd og gjerder, i påvente av at politiet skal iverksette sin etterforskning.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Provisoriske brakker er på plass

Men firmaet som i sin tid ble etablert av Arne Bråten på hjemstedet på Sem ved Ytong allerede på 50-tallet har på ingen måte tenkt å gi opp. Allerede på søndag var derfor en gravemaskin i sving med å planere en egnet plass på den andre siden av Hasselbakken, og i løpet av mandagen kom blant annet vogntog fra Hokksund og Geithus med provisoriske brakker, som skulle danne base for firmaets virksomhet i tiden fremover, så snart strøm og nødvendig interiør er på plass.

LES OGSÅ:
Kongsberg:
Brann i bolighus i Madsebakken - brannvesenet melder om full overtenning
Grafikk: GOOGLE EARTH