HOKKSUND:
Respekterte ikke helligdagsfreden – fikk besøk av politiet

- Meldt av politiet på Twitter torsdag 1. april 2021 kl 14.16.

Politiet meldte at de ved halv to-tiden i dag skjærtorsdag ble tilkalt til en privatadresse hvor det ble utført arbeider med motorsag.

Politiet ga pålegg

Politiet valgte i dette tilfellet kun å gi vedkommende et pålegg om å overholde helligdagsfreden, før de forlot stedet.

Kan straffes med bøter

Til informasjon så kan den som  forsettlig eller uaktsomt – med andre ord med- eller uten vilje – bryter helligdagsfreden ilegges straff i form av bøter.

Fullstendig lovtekst finner du her.

 

HELLIGDAGSFREDLOVEN (UTDRAG)

§ 1.Lovens formål
For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov.

§ 2.Helligdager
Følgende dager er helligdag:
a) vanlige søndager,
b) nyttårsdag (1. januar),
c) skjærtorsdag (siste torsdag før første påskedag),
d) langfredag (siste fredag før første påskedag),
e) første påskedag (første søndag etter første fullmåne som inntreffer på eller etter 21. mars),
f) annen påskedag (første mandag etter første påskedag),
g) Kristi Himmelfartsdag (sjette torsdag etter første påskedag),
h) første pinsedag (sjuende søndag etter første påskedag),
i) annen pinsedag (første mandag etter første pinsedag),
j) første juledag (25. desember),
k) annen juledag (26. desember).

§ 3. Helligdagsfred
På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.

§ 6. Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer §§ 3 til 5 i denne lov, eller bestemmelser gitt i medhold av disse paragrafene, straffes med bøter.

Kilde: Lovdata

2021-04001


LES OGSÅ:
HOKKSUND:
En til sykehus etter kollisjon i Hokksund sentrum