Kommunens skiltansvarlig kunne tirsdag kveld berolige alle, som har hatt sine teorier om hvorfor skiltet som viser vei til vaksineringslokalet på Loe bruk har manglet bokstaven «s», med at bokstaven nå er på plass.

Feil ved bestilling

– Forklaringen er verken at kommunen skilter i strid med kommunens verdimanifest, eller at skiltansvarlig har dårlig språkforståelse, men at skiltprodusenten ikke har lest bestillingen godt nok, forteller han.

Kun lokale?

Både i Eikernytt og Eikerbladet har teorien om at skrivefeilen viser at kommunen bryter sitt eget verdimanifest, ved å ekskludere de som ikke har lokal tilknytning, blitt fremsatt i et leserbrev fra Olav Aga, ref. skiltteksten: «Vaksinering lokale».

Eksemplet over kan imidlertid oppfattes å være litt søkt, siden det naturlige i det tilfelle ville vært å bruke preposisjonen «av» i rommet mellom første og andre del av det som egentlig er et sammensatt ord, slik at det blir å skrive slik: «vaksinering av lokale».

Køen av folk som ventet på 1. og 2. vaksinedose begynte først å avta ved 19-tiden på tirsdag, og da hadde mer enn 1000 personer fått 1.- og mer enn 500 fått 2. dose totalt i Øvre Eiker siden romjula i 2020.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Men så til sakens kjerne:

I regler for norsk rettskrivning er forklaringen som følger: Når førsteleddet er et verbalsubstantiv (handlingssubstantiv dannet av et verb), skal det alltid være sammensetningsfugen -s-. Eksempler på dette er bl.a.: regjeringsmøte, arrangementskomite og – sist, men ikke minst: vaksinasjonslokale.

LES OGSÅ:
Øvre Eiker kommune trenger helsepersonell og -materiell

Kvalitetskontroll er viktig

Uansett så er skiltet nå rettet opp. Og om vi alle skal ta lærdom av denne saken, så må det være at det er viktig å foreta kvalitetskontroll av varen du har skrevet bestilling på – skiltet i dette tilfellet – for å forvisse deg om at det du har bestilt er det du faktisk får.

Internkontroll

Det er lite sannsynlig at kommunens skiltansvarlig glemmer å krysse av for at «varen er kontrollert og godkjent» neste gang et skilt kommer i hus. Til det er det alt for mange språkkyndige – lokale eller kun på gjennomreise – som ønsker et ord med i laget.

2021-03006