Alle nødetater rykket ved 13.20-tiden ut til melding om en arbeidsulykke på Hellefoss Paper i Hokksund. Meldingen gikk ut på at en mann satt fast i en kran.

Luftambulansen ankom Hellefoss Paper kort tid etter at øvrige nødetater var på plass, og helsepersonell ble deretter bragt inn til ulykkesstedet av politiet
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Ulykken inntraff under sertifiseringsarbeid

Da ulykken inntraff 22 meter oppe, ble liftbil fra Drammen tilkalt for å få den tilskadekomne trygt ned.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Flere politipatruljer, brannvesen og ambulanse ankom kort etter stedet, hvor det viste seg at en servicetekniker fra firmaet som hadde i oppdrag å sertifisere en traverskran, hadde fått hånda i klem mellom en vaier og et vaierhjul under prøvekjøring. Han hadde trolig også blitt dratt med vaierhjulet en gang rundt.

Liftbil fra Drammen

Brannvesenets liftbil ble også tilkalt fra Drammen, for å bistå med å få medisinsk peronell opp til mannen og for siden å få den tilskadekomne ned for videre behandling og transport til sykehus.

Også luftambulansen på plass

Luftambulansen ankom stedet kort etter at øvrige nødetater var på plass, og medisinsk personell ble fraktat inn til ulykkesstedet av politiet. Det ble siden besluttet at den tilskadekomne skulle bringes til Drammen sykehus med ambulanse.

LES OGSÅ:
HOKKSUND:
Kollisjon mellom bil og motorsykkel ved Haug kirke
Den tilskadekomne fikk intravenøs- og smertestillende behandling, og ble deretter bragt de 22 metrene ned ved hjelp av brannvesenets liftbil.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Var ved bevissthet hele tiden

Mannen var ved bevissthet da han ble hentet ned med liftbilen, og skal også ha vært ved bevissthet hele tiden i følge personell på stedet. Han bar imidlertid sterkt preg av den traumatiske opplevelsen, med hånda forbundet etter alle kunstens regler, i det han ble lastet inn i ambulansen.