Ettersom de fleste av beboerne på Eikertun nå er ferdig vaksinert mot covud-19, har kommunen valgt å lette på flere av besøksrestriksjonene på stedet.

Dette henger sammen med at totalt 646 personer har fått første vaksinedose i Øvre Eiker per 15. februar og 166 av disse igjen har allerede fått vaksinedose nummer to.

Kommunen understreker imidlertid at besøkende likevel må ta hensyn til at det også er beboere og pasienter som ikke er ferdig vaksinert ennå.

Følger nasjonale smitteverntiltak

Eikertun Helsehus forteller at de forholder seg til nasjonale smitteverntiltak, og Folkehelseinstituttet sine anbefalinger for besøk i sykehjem. I tillegg tilpasses rutinene ut fra smittesituasjonen i kommunen.

De gjeldende reglene, som trådte i kraft sist fredag 12. februar og gjelder inntil videre, er som følger:

Besøk

 • Pasienter kan ha flere besøkende
 • Pasientene kan klemme/ha ansikt til ansikt-kontakt med andre som er fullvaksinert.
 • Hver pasient kan i tillegg peke ut noen få personer som ikke er fullvaksinert som de kan ha nær kontakt med. Vi tolker slik nærkontakt som eksempelvis å gå arm i arm, men ikke klemming/ansikt til ansiktskontakt
 • Besøk foregår fortrinnsvis i besøksrommene.
 • Alle fysiske besøk må avtales med avdelingen for hver gang.
 • Som hovedregel skal besøk tilrettelegges innenfor følgende tidsrom: 1200-1300, 1330-1430, 1700-1800.
 • Avdelingene må fortsatt føre lister over hvem som kommer på besøk, slik at smittesporing kan gjøres dersom dette blir et behov.
 • Besøkende skal ikke oppholde seg i avdelingens fellesarealer. Ansatte sørger for å vise pasient og besøkende til besøksrommet.
 • Basale smittevernregler må overholdes, det vil si krav til avstand håndhygiene, samt god hostehygiene.
 • Besøkende skal informeres må gi avdelingen beskjed dersom de får luftveissymptomer i løpet av de neste 48 timer, eller testes for covid-19 i etterkant av besøket.
 • Det skal føres besøksprotokoll med tidspunkt for besøk, navn på besøkende og telefonnummer.
LES OGSÅ:
ECT Eagles med hederlig plassering i Gøteborg

Mat og drikke

 • Besøkende kan ha med mat og drikke. Håndhygiene skal utføres før mat og drikke serveres og inntas. Pårørende må selv ha med engangsservise og engangsbestikk, og må rydde dette etter besøket. Det er ikke mulig å benytte avdelingskjøkken. Avdelingen har ikke mulighet for å servere mat eller drikke til besøkende.

Gaver og annet

 • Pasienten kan motta gaver, blomster e.l. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler i forbindelse med dette. Det er likevel viktig å følge generelle råd for håndhygiene da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.

Hvem kan ikke komme på besøk?

 • Besøkende som er bekreftet eller sannsynlig bekreftet med Covid-19 kan ikke komme på besøk.
 • Besøkende som har luftveissymptomer eller sitter i hjemmekarantene kan som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes.
 • Personer som har vært i utlandet, eller andre steder med fare for smittespredning oppfordres til å ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst.
LES OGSÅ:
Hokksund: Seks unge sangtalenter fant tonen på Sanden

Besøkstjeneste med hund blir gjenopptatt

Eikerposten er for øvrig blitt gjort kjent med at også Røde Kors besøkstjeneste med hund vil bli gjenopptatt på Eikertun i løpet av inneværende uke, og vil trolig også fortsette på fast basis fremover.

Ønsker du å vite mer om Eikertun helsehus finner du det her.

2021-02037