Håvard Lind ble på årsmøtet 25. februar valgt til ny leder av Nøstetangen Glasværks Venner (NGV), og Marianne Werp ble ny nestleder.

Med alle koronatiltak i fokus holdt NGV sitt årsmøte 25. februar med både fysisk og digital deltakelse.

– Mye fortsatt usikkert

Årsmøtet fikk orientering om 2020-sesongen og også forventninger til hva som skal skje i 2021. Det er mye som fortsatt er usikkert om hva blir tillatt, men om smittesituasjonen etter hvert bedrer seg, vil en se en ordinær drift ved museet ifølge styret.

To stilte ikke til gjenvalg

To av de som har hatt sentrale verv i NGV ønsket ikke å stille til gjenvalg. Etter en årrekke, ønsket Arnbjørg Torgersen avløsning som sekretær, kan NGV fortelle på sin Facebookside.

Jan E. Skretteberg går av

Jan E. Skretteberg som har vært styreleder siden 1998, med en kort periode ute av styret, har valgt å gå av. På styrets oppfordring har han sagt ja til å bidra med sin kunnskap og kompetanse som rådgiver.

Av øvrige styremedlemmer nevnes at Bente Gustavson er kasserer, og ny sekretær er Eva Nordby. Øvrige styremedlemmer er Kjell Bjørndalen og Rolf Henry Andersen samt Morten Lauvbu som representerer Øvre Eiker kommune i styret.

Samme styre to steder

Styret i NGV og styret i Stiftelsen Nøstetangen norsk Glassmuseum som eier av Sorenskrivergården og glassamlingene er de samme, slik at de samme personene som utgjør styret i NGV også forvalter eiendommen.

Avventer med medlemsmøte

Venneforeningen forteller som en avslutning på meldingen på sin Facebookside at de vil invitere til medlemsmøte så snart det er praktisk mulig.

2021-02078