Fem UNIFIL-veteraner fra Eiker mottok nylig Forsvarets minnemynt som en anerkjennelse for sin innsats i Libanon i løpet av den perioden norske FN-soldater var på plass i perioden 1978 til 1998.

Minnemynten som tildeles alt personell som har tjenestegjort i Libanon mellom 1978 og 1998.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Tildragelsen fant sted som en formell del under et veterantreff i regi av Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) avdeling Eiker, i Arbeidern – frivillighetens hus i Hokksund. Forsvaret har valgt å tildele alle de mer enn 22 000 UNIFIL-soldatene denne minnemynten, som kommer som et tillegg til Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner, som også tildeles veteraner fra Bosnia, Irak og Afghanistan. Denne tildeles i mer høytidelige former under seremonier på Akershus Festning blant annet.

Kontingen 36 i UNIFIL under avreise til Libanon i 1995.
Foto: TORBJØRN KJOSVOLD / FORSVARET

NVIO avdeling Eiker fungerer som Forsvarets forlengede arm i veteransammenheng lokalt, og står bak forskjellige arrangementer hvor veteraner deltar. Denne kvelden var et rent veterantreff, hvor alle veteraner fikk vite mer om hva Forsvaret kan tilby sine veteraner av orlogskaptein Jon Erling Johansen fra Forsvarets veterantjeneste. Han kunne blant annet fortelle siste nytt om veteransenteret på Bæreia utenfor Kongsvinger, som er åpent for alle veteraner på helårsbasis.

Forsvarets veteransenter på Bæreia ved Kongsvinger.
Foto: TORGEIR HAUGAARD / FORSVARET
UNIFIL Libanon 1978 – 1998

I 2018 markerte vi at det var 40 år siden Norge sendte sine første soldater til UNIFIL-operasjonen i Libanon, og 20 år siden hovedbidraget reiste hjem.

UNIFIL er det største bidraget Norge har hatt i internasjonale operasjoner de siste 60 år, med over 22 000 nordmenn som tjenestegjorde i perioden 1978–1998. I jubileumsåret 2018 ville Forsvaret hedre og anerkjenne Libanon-veteranenes innsats.

Til tross for at UNIFIL i utgangspunktet var ment å være en fredsbevarende operasjon, skulle det tidvis dreie seg mer om å forsøke å holde stridende parter fra hverandre i et område preget av ufred.

Operasjonen ble noe helt annet enn hva mange hadde sett for seg, og virkeligheten ble langt mer komplisert og krevende enn forventet. Det som egentlig var tenkt som en relativt kortvarig inngripen, endte med å bli et permanent militært bidrag som strakk seg over flere tiår.

Veteranene fra tjenesten i Libanon gjorde en viktig innsats for FN, Norge og Libanon – i en operasjon som var mer krevende enn de fleste her hjemme fikk med seg. Vi takker dem for innsatsen.

Kilde: Forsvaret