Hokksund-drapet: Siktede motsetter seg utlevering fra Sverige• publisert
• oppdatert
Politihuset i Arvika. Arkivfoto: JANEE
- annonse -

Mannen som er siktet for drapet i Hokksund lille julaften, og som ble pågrepet i Arvika torsdag, motsetter seg utlevering tilbake til Norge.

Dette kan i verste fall medføre en utsettelse på flere uker og kanskje opptil to måneder før siktede er tilbake i Norge.

Se også: Hokksund: Eldre mann funnet død – mistanke om drap

Utlevering kan ta uker og kanskje måneder

Påtalejuristen ved avdeling for internasjonale og organiserte lovbrudd i Sverige, Jonas Arvidson forteller til Drammens Tidende i dag at det kan ta uker og kanskje måneder å få siktede utlevert til Norge.

– Kunne vært utlevert i løpet av tre dager

– Dersom han ikke hadde motsatt seg utlevering, kunne vi utlevert ham i løpet av tre dager. Men siden han har motsatt seg dette, kan det ta mye lengre tid å få det avgjort. Men det er mye opptil ham selv. Jeg regner med at tingretten tar en beslutning om utlevering den første uka i januar. Den beslutningen kan siktede anke, og jeg mener den fristen er på fem uker. Hvis siktede venter med å anke til dagen før fristen går ut, så går de fem ukene.

LES OGSÅ
Kim André (34) og sønnen Benjamin (7) begraves fra Haug kirke på torsdag

Avhørt av svensk politi

Politiet melder at siktede har vært i et formelt avhør av svensk politi om en slik overlevering, noe mannen har motsatt seg. Han vil derfor bli fremstilt for varetektsfengsling i Sverige i påvente av svensk retts behandling av overleveringsspørsmålet.

Siktede er så langt ikke formelt avhørt av norsk politi, men det blir opplyst at det er tett dialog mellom politiet i Norge og Sverige.

Hokksund-drapet: Siktede motsetter seg utlevering fra Sverige 1
Hotel Bristol i Arvika (Arkivfoto)

Pågrepet på hotell i Arvika

Mannen som er siktet for drapet ved Loe Bruk lille julaften, ble etterlyst i hele Schengen-området onsdag ettermiddag og ble pågrepet på Hotel Bristol i Arvika sentrum torsdag, andre juledag.

Ønsker ikke å oppgi hvilke relasjoner

Selv om politiet har bekreftet at det er relasjoner mellom den avdøde mannen i 70-årene og den pågrepne, ønsker politiet fortsatt ikke å utdype dette nærmere. I tillegg har avdødes familie gitt uttrykk for at de ikke ønsker at politiet offentliggjør avdødes navn.

Se også: Siktede etter Hokksund-drapet pågrepet i Arvika

LES OGSÅ
Hokksund: Eldre mann funnet død - mistanke om drap

Politiet melder at de fortsatt er interessert i tips, som kan meldes inn via denne linken.

UTLEVERING FRA UTLANDET TIL NORGE
– personer som er etterlyst av norsk politi

  • Personer som er siktet, tiltalt eller domfelt i en straffesak, kan etterlyses av norsk politi enten via Interpol eller SIS (Schengen informasjonssystem) med tanke på pågripelse og utlevering til Norge.
  • Dersom en person pågripes i utlandet på bakgrunn av en slik norsk etterlysning, vil påtalemyndigheten påbegynne prosessen for å få vedkommende utlevert. Påtalemyndigheten fremmer en utleveringsbegjæring til Justis- og beredskapsdepartementet, som sender begjæringen til rette utenlandske myndighet.
  • Etter at Justis- og beredskapsdepartementet har fremmet utleveringsbegjæringen overfor den fremmede staten, er det opp til denne stat å beslutte om vedkommende kan utleveres til Norge.

Kilde: Regjeringen.no

- annonse -