Mannen som er siktet for drapet i Hokksund lille julaften, og som ble pågrepet i Arvika torsdag, motsetter seg utlevering tilbake til Norge.

Dette kan i verste fall medføre en utsettelse på flere uker og kanskje opptil to måneder før siktede er tilbake i Norge.

Se også: Hokksund: Eldre mann funnet død – mistanke om drap

Utlevering kan ta uker og kanskje måneder

Påtalejuristen ved avdeling for internasjonale og organiserte lovbrudd i Sverige, Jonas Arvidson forteller til Drammens Tidende i dag at det kan ta uker og kanskje måneder å få siktede utlevert til Norge.

– Kunne vært utlevert i løpet av tre dager

– Dersom han ikke hadde motsatt seg utlevering, kunne vi utlevert ham i løpet av tre dager. Men siden han har motsatt seg dette, kan det ta mye lengre tid å få det avgjort. Men det er mye opptil ham selv. Jeg regner med at tingretten tar en beslutning om utlevering den første uka i januar. Den beslutningen kan siktede anke, og jeg mener den fristen er på fem uker. Hvis siktede venter med å anke til dagen før fristen går ut, så går de fem ukene.

LES OGSÅ:
Det var Borgar Giil Andresen (74) som ble drept lille julaften

Avhørt av svensk politi

Politiet melder at siktede har vært i et formelt avhør av svensk politi om en slik overlevering, noe mannen har motsatt seg. Han vil derfor bli fremstilt for varetektsfengsling i Sverige i påvente av svensk retts behandling av overleveringsspørsmålet.

Siktede er så langt ikke formelt avhørt av norsk politi, men det blir opplyst at det er tett dialog mellom politiet i Norge og Sverige.

Hotel Bristol i Arvika (Arkivfoto)

Pågrepet på hotell i Arvika

Mannen som er siktet for drapet ved Loe Bruk lille julaften, ble etterlyst i hele Schengen-området onsdag ettermiddag og ble pågrepet på Hotel Bristol i Arvika sentrum torsdag, andre juledag.

Ønsker ikke å oppgi hvilke relasjoner

Selv om politiet har bekreftet at det er relasjoner mellom den avdøde mannen i 70-årene og den pågrepne, ønsker politiet fortsatt ikke å utdype dette nærmere. I tillegg har avdødes familie gitt uttrykk for at de ikke ønsker at politiet offentliggjør avdødes navn.

Se også: Siktede etter Hokksund-drapet pågrepet i Arvika

LES OGSÅ:
HOKKSUND:
16 forenklede forelegg og 3 førerkortbeslag på Langebru

Politiet melder at de fortsatt er interessert i tips, som kan meldes inn via denne linken.

UTLEVERING FRA UTLANDET TIL NORGE
– personer som er etterlyst av norsk politi

  • Personer som er siktet, tiltalt eller domfelt i en straffesak, kan etterlyses av norsk politi enten via Interpol eller SIS (Schengen informasjonssystem) med tanke på pågripelse og utlevering til Norge.
  • Dersom en person pågripes i utlandet på bakgrunn av en slik norsk etterlysning, vil påtalemyndigheten påbegynne prosessen for å få vedkommende utlevert. Påtalemyndigheten fremmer en utleveringsbegjæring til Justis- og beredskapsdepartementet, som sender begjæringen til rette utenlandske myndighet.
  • Etter at Justis- og beredskapsdepartementet har fremmet utleveringsbegjæringen overfor den fremmede staten, er det opp til denne stat å beslutte om vedkommende kan utleveres til Norge.

Kilde: Regjeringen.no