Verpsletta på riksvei 35 dannet nok en gang bakteppet for politiets kontroll av kjøreadferd. Det nedslående resultatet skulle dessverre vise at hastighetsnivået på stedet så langt ikke har blitt bedre, til tross for hyppige kontroller på strekningen gjennom en årrekke.

Hele 39 bilførere valgte ved 10-tiden i dag å akseptere hvert sitt forenklede forelegg for å ha kjørt for fort forbi utrykningspolitiets laser i 50-sonen på stedet. Her lå foreleggssatsene på alt mellom 800- og 8 500 kroner, avhengig av registrert hastighet.

Førerkortbeslag

I tillegg ble en bilfører målt til mer enn de maksimale 25 km/t som kan gi forenklet forelegg, i det han ble registrert med hele 82 km/t på strekningen. Her ble førerkortet beslaglagt og bilfører anmeldt, noe som etter gjeldende forskrift og Riksadvokatens retningslinjer trolig vil innebære at han må belage seg på mellom 6 og 9 måneder uten førerkort i tillegg til en bot på 12 000 kroner.

Mobiltelefon og bilbelte

Politiet meldte at det i tillegg til de som ble målt med for høy hastighet, var en bilfører som fikk forelegg for ulovlig mobilbruk. Som kjent gir det nå også to prikker på førerkoret. Det ble også utstedt gebyr på 1500 kroner til to bilførere for manglende bruk av bilbelte.

LES OGSÅ:
Hokksund: Kommunen letter på besøksrestriksjonene på Eikertun