Her er det nye ungdomsrådet i Øvre Eiker

Av: Sunniva Riste-Bjørkli - Øvre Eiker kommune

Noen av medlemmene av ungdomsrådet i Øvre Eiker. Fra venstre: Kenneth Simensen (vara), Andrea Kristine Sande, Tuva Emilie Andersen (vara), Lysander Bjølgerud Wear, Jonas Myrvold Velle, Joakim Nikolai Kirkerud, Andrea Kristine Sande og Annbjørg Laugerud Skaug.
Foto: SUNNIVA RISTE-BJØRKLI / ØVRE EIKER KOMMUNE

Medlemmene i det nye ungdomsrådet i Øvre Eiker ble møtt med applaus fra kommunestyrerepresentantene under møtet 31. oktober. Les mer om hva de engasjerte ungdommene er opptatte av og vil jobbe med framover.

I juni 2018, vedtok kommunestyret at det skulle opprettes et ungdomsråd i Øvre Eiker. Ungdomsrådet skal ha samme status som de andre rådene som behandler og kommer med innspill til politikerne i ulike saker, deriblant Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede.

Engasjerte ungdommer

Selv om rådhuset, kommunestyremøter og politisk saksbehandling enn så lenge er fremmede arenaer for de nyvalgte representantene i ungdomsrådet, mangler det ikke på engasjement. På spørsmål om hva som opptar dem, kommer sakene på løpende bånd.

– Først må vi få på plass ny turnhall på Loesmoen. Det er noe som betyr mye for veldig mange ungdom, sier Andrea Kristine Sande fra Hokksund.

– Jeg kommer fra Fiskum, og der er det altfor lite som skjer for ungdom, så jeg vil jobbe for å få flere aktiviteter der, sier Annbjørg Laugerud Skaug. Andre temaer som går igjen blant ungdommene, er helserelaterte saker.

LES OGSÅ:
Øvre Eiker: Se hvilke eiendommer som skiftet eier i oktober

– Jeg tror det er viktig at vi har fokus på psykisk helse blant ungdom. Det er mange som er opptatte av det. Og så må vi få formidlet hvor viktig det er at det finnes helsesøstre på skolene som vi unge kan snakke med, for det er for få av dem i dag, sier Joakim Nikolai Kirkerud, representant fra Ormåsen.

Allmøter og workshops

For å finne gode representanter til ungdomsrådet fra alle stedene i Øvre Eiker, har det blitt gjennomført allmøter i alle seks grender, med workshop i forkant av valg på representanter. Workshopene skulle ende opp med to prioriterte handlingspunkter som stedets representant skal ta med seg inn til ungdomsrådets handlingsprogram. På samtlige av workshopene, ble helse for ungdom et tema, i form av diskusjoner rundt skolehelse, helsesøster-tjeneste og behov for bedre tilbud vedrørende kropp, helse, psykisk helse, seksualitet og førstehjelp.

Disse er valgt til ungdomsrådet:

Fra Hokksund:
Andrea Kristine Sande
Jonas Myrvold Velle
Tuva Emilie Andersen (vara)
Younes L. Stengel (vara)

LES OGSÅ:
Brann i bolighus i Storgata i Hokksund - startet trolig på kjøkkenet

Fra Fiskum:
Annbjørg Laugerud Skaug
Emma Flesaker (vara)

Fra Skotselv:
Stina Sofie Evjen Moen
David Chrisander Holthe-Nagelhus

Fra Ormåsen:
Maja Lindberg Brendhagen
Joakim Nikolai Kirkerud

Fra Vestfossen:
Lysander Bjølgerud Wear
Kenneth Simensen (vara)

Fra Røren:
Grace Alexandra Olsen