I dag markerer vi den internasjonale kvinnedagen. Denne dagen ble Opprinnelig markert for å kjempe for kvinners rettigheter og støtte opp om allmenn stemmerett for kvinner. Internasjonalt står det igjen store utfordringer for våre søstre. Nasjonalt har vi kommet langt, men ikke lenger enn at vi fremdeles må stå på for kvinners rettigheter.

Drammen sykehus sett fra Bragernesåsen.
Foto: VESTRE VIKEN

Temaet jeg vil løfte i dag, er den utbredte bruken av deltid i helse og omsorgtjenestene. Heltidsstillinger må være hovedregelen og deltidsansatte skal ha rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid.

Hvorfor er heltid så viktig?

Heltid er en forutsetning for likestilling, og derfor en viktig sak for fagbevegelsen. Politikere og arbeidsgivere har et samfunnsansvar med å innrette arbeidslivet slik at en har mulighet til å arbeide heltid. På den måten kan unge arbeidstakere starte voksenlivet, bli en del av et kollegafellesskap, bli selvstendige, kjøpe bolig og tjene opp til en anstendig pensjon i den andre enden av yrkeslivet.

Mange stillingsutlysninger er deltid

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har kartlagt utlyste sykepleierstillinger over flere år: Kun halvparten av utlyste stillinger i kommunene Buskerud blir utlyst som hele stillinger. I Vestre Viken blir kun 41% av stillingene lyst ut som heltidsstillinger. Så selv om KS, NSF, Fagforbundet og Delta siden 2013 har samarbeidet om tiltak for å fremme heltid i kommunene og lansert «Heltidserklæringen» sammen, så ser vi at vi har lang vei igjen i å gå! Dette fører til at mange, blant annet sykepleiere, må «shoppe» vakter for å jobbe tilnærmet hel stilling.

LES OGSÅ:
- Stans forfølgelsen av kurderne!

Ifølge kommunenes arbeidsgiverorganisasjon (KS) er sykepleiere nest nederst på listen over gjennomsnittslønn av yrkene med høyere utdanning. Derimot topper sykepleiere listen over yrker det er vanskelig å rekruttere til. Det er også sykepleiere som har høyest turnover, ved at de slutter eller bytter jobb.  Her bør det ringe en bjelle!

Flere sykepleiere forsvinner enn det kommer nye

Norge mangler i dag 6.000 sykepleiere. Ifølge Samfunnsøkonomisk Analyse kan vi komme til å mangle hele 75 000 om 20 år. Det er veldig mange! Allerede nå er det flere som forlater yrket, grunnet annet arbeid eller pensjon, enn det utdannes nye hvert år.

For å sikre seg sykepleiere, og sørge for at de forblir i yrket i fremtiden, må norske kommuner og sykehus gjøre seg attraktive som arbeidsgivere ved å tilby hele stillinger, gode lønns- og arbeidstidsordninger og et godt fagmiljø. Det vil så bidra til at unge gutter og jenter vurderer dette som et aktuelt, spennende, utviklende og trygt utdannings- og yrkesvalg.

LES OGSÅ:
- SVs eiendomsskatt er rettferdig fordeling

Det vil koste å få til dette heltidsløftet. Politikere må ta ansvar og våge å bevilge midler, slik at ledere i tjenesten kan få et handlingsrom til å gjøre om deltidsstillinger. Det vi ser i dag er at det er de ansatte som i stor grad «betaler» for heltidsstillingen med mer helgearbeid, lange vakter og press på arbeidstidsordninger.

Samfunnet sløser med ressursene

Kommuner og sykehus sløser med sykepleierressursene når de velger å ansette i deltid. Mange unge har investert i utdanning, alt for mange erfarne kompetente sykepleiere går med telefonen i lomma for å respondere på meldinger om ledige vakter.  Dette sikrer ikke fremtiden, men kan være en av grunnen til at altfor mange forlater yrket. I mediebildet har det vært reportasjer om sykepleiere som begynner som togkonduktør, forsikringsrådgiver etc. Av de som slutter sier alle at de helst ville blitt i yrket, men arbeidssituasjon, ikke samsvar mellom oppgaver og ressurser, mangel på hel stilling og forutsigelig arbeidstid gjorde at de måtte ta et valg. Her har samfunnet sløst bort muligheter.

Flere ansatte i hele stillinger vil gi bedre kontinuitet og bedre tjenester, ansatte får forutsigelig arbeidstid og lønn å leve av, samtidig som arbeidsgiverne får utnyttet arbeidskraften bedre.

LES OGSÅ:
Amcar vil forsvare bilismen

– Dette kan bli Vinn-vinn!

 

Linda Lavik

Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Buskerud