I forbindelse med at tre kommuner blir til en, hvor Nedre Eiker er en av disse, må navn på totalt 91 veier naturligvis endres, slik at ingen veier har like navn i den nye kommunen. 35 av disse ligger i Nedre Eiker.

Høsten 2018 ble innbyggerne i de tre kommunene, Drammen, Svelvik og Nedre Eiker oppfordret til å foreslå nye veinavn. Det kom inn 367 unike forslag, som senere er behandlet av en navnekomite og Språkrådets stedsnavnstjeneste, kan kommunen fortelle på sine nettsider.

Nye veinavn fra 29. mai

20. februar vedtok kommunestyret at Nedre Eiker kommune endrer veinavn på totalt 35 adresser. De nye veinavnene vil gjelde fra 29. mai 2019.

Mens Elvebyen familiekirke i Mjøndalen har adresse Storgata 19 i dag , vil den nye adressen trolig få en spesielle klang for mange – Møllergata 19.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Alle registrerte eiere som er direkte berørt vil bli informert via brev fra kommunen, hvis dette ikke allerede er gjort, står det å lese på kommunens nettsider.

Nye veinavnskilt

Det vil etter hvert bli satt opp nye veinavnskilt. Av praktiske grunner kan det hende at disse blir satt opp noe før eller etter månedsskiftet mai – juni.

LES OGSÅ:
DRAMMEN:
Sjåfør i tenårene skrapte ikke frontruta - politiet beslagla førerkortet

Adresseendring registreres automatisk

Batteriveien vil fra 29. mai endre navn til Skanseveien, mens Myrabakken forblir uendret.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Navneendringene vil for øvrig bli registrert i matrikkelen, slik at ditt gårds- og bruksnummer automatisk vil bli registrert under den nye adressen. Dette igjen betyr automatisk registrering i andre riksdekkende registre, som folkeregistret, Posten, brannvesenet, AMK-sentralen, renovasjonsselskap og vann- og avløpsavdelingen i kommunen.

Men noen må du varsle selv

Kommunen ber beboere som blir berørt av endringen om selv å varsle eventuelle registre som ikke er nevnt her, for eksempel NRKs lisenskontor, mobiloperatører og arbeidsgivere.

NYE VEINAVN I NEDRE EIKER
Disse veiene vil fra 29. mai endre navn:

ENDRES FRA – TIL
Askeladden – Reveprinsen
Batteriveien – Skanseveien
Bekkegata – Skalpebekken
Bergstien 5 – 21 – Ginabakken
Bergstien 2 A – 26, 3 A, 23 – 33 – Solstreifveien
Bråtan – Elvefaret
Engene – Vikhagan
Fagerlia – Røyskattlia
Fjellveien – Smiebakken
Furulia – Furutoppen
Jernbanegata – (omadresseres til) Stasjonsgata
Kanonveien – (omadresseres til) Furubakken
Kirkeveien – (omadresseres til) Stensethalleen
Kjerraten – Flisveien
Lyngveien – Ericaveien
Markveien – Markgata
Nedre Torggate – Nedre Tverrgate
Rådhusgata – Gamle Rådhusgata
Skogliveien – Krokstadjordet
Smalgangen 2 A og 2 B – (omadresseres til) Hagatjernveien
Smalgangen 1 – 3, 4 – 12 – Smalgata
Solbakken – Ulverudlia
St. Olavs gate – Snippøra
Steinbakken – Lysakerbakken
Storgata – Møllergata
Tangenveien – Tangeodden
Tomtegata – Ekornrudløkka
Toppen – Langemyrtoppen
Trollstien – Trollfaret
Tunveien – Borgine Sofies vei
Tverrveien – Overgangen
Utsikten – Utsynet
Verksveien – Kroksløkka
Øvre Torggate – Øvre Tverrgate
Åsveien – Langrandsåsen

LES OGSÅ:
Elbusser settes inn i rute mellom Drammen og Mjøndalen i dag