Skolestart for de aller minste nærmer seg med stormskritt. Også for de som nå skal ferdes på vei til skolen for aller første gang. Har du gjort ditt for å gjøre skoleveien trygg?

Trygg skolevei for de minste

Et av tiltakene du og jeg kan gjøre for å trygge skoleveien for de aller minste – foruten å holde fartsgrensene og øynene åpne – er å klippe hekken og holde vegetasjonen nede, der det ellers vil være vanskelig å se fotgjengere og syklister i tide.

Allerede tre meter før du kommer til en gang- og sykkelvei som denne, skal du ha fri sikt i minst tretti meter i begge retninger. Har du ikke det, er farens stor for et sammenstøt hvis det for eksempel kommer en syklist eller en sparkesykkel.

Fri sikt – et krav etter veglova

Å sørge for fri sikt er faktisk så viktig at det er nedfelt i veglova. Derfor er da også du som bor ved en vei ansvarlig for å klippe hekken på eiendommen slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørsler.

– Jeg ser mange boligveier som bugner av frodige hekker etter sommeren. Disse er kanskje fine å se på, men er farlige når de tar bort sikten, sier Georg Richvoldsen, kommunikasjonssjef i Codan Forsikring i en pressemelding.

LES OGSÅ:
Rollag ble vinner av Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris
Øvre Eiker kommunes oppfording til huseierne. Skjermdump fra Facebook.

En oppfordring til huseiere

Også Øvre Eiker kommune har i disse dager gått ut med en oppfordring til kommunens huseiere i en melding på Facebook. Meldingen går i korthet ut på å klippe hekker og annen vegetasjon, slik at gater, veier og fortau blir trygge for skolebarna å ferdes på. For allerede på førstkommende mandag, 19. august er nemlig skolene i kommunen i gang igjen.

Kommunen ramser det hele opp i følgende fire punkter i sin oppfordring:

  1. Før skolestart er det ekstra viktig at du klipper hekken.
  2. Busker og trær på din eiendom må ikke vokse ut over fortau og vei,
  3. Ved kryss og andre steder hvor sikt er viktig, skal hekk og busk ikke være hæyere enn en halv meter.
  4. Alle huseiere har et ansvar for å sikre at det er tilstrekkelig sikt.

Ingen hekker over 50 cm i siktsonen

Georg Richvoldsen har selv to skolebarn, og har erfart at det blir vanskelig for barn og bilister å holde oversikten når hekken blir for stor.

LES OGSÅ:
Vegvesenet: - Historisk lave dødstall på norske veier i 2020

– Det er tre grunner til at du skal klippe hekken. Du mister sikt, det blir trangere om plassen og det flytter fokus fra trafikantene, sier han.

I siktsoner i kryss og ved avkjørsler skal det ikke være vegetasjon høyere enn 50 cm over veien.

Unngå overraskelser i utkjørsler og veikryss

– Det er ikke bare for egen del du bør ha god sikt i innkjørselen, men også for at andre bilister og trafikanter, skal slippe å bli overrasket av biler som kommer brått ut i veien, sier han.

Hvis du har trær ut mot vei, må ikke greiner henge lavere enn fem meter over veibanen.

Kommunen kan gi pålegg om beskjæring

Dersom busker og hekker som står på egen tomt vokser ut på kommunal vei, kan kommunen etter veglova kreve at privat vegetasjon beskjæres. Du kan selv melde fra til kommunen om hekker eller busker på kommunal eiendom som hindrer sikt, heter det i pressemeldingen fra Codan.


En illustrerende forklaring om krav til sikt i avkjørsler, hentet fra Statens vegvesens informasjonsfolder.

Første skoledag 19. august

Mandag 19, august er altså første skoledag for en rekke barn i Nedre- og Øvre Eiker. Barn som vi må regne med har lite erfaring med hvordan de skal oppføre seg i trafikken. La oss derfor hjelpe de så godt vi kan – hver på vår måte – slik at skoleveien blir så trygg som overhodet mulig for de som må ta skoleveien fatt fra mandag av.

LES OGSÅ:
Over 250 000 tunge kjøretøy har vært innom en kontrollplass i 2022

Her vil du for øvrig finne en orientering fra Statens vegvesen, med tittelen «Klipp hekk og busker – Trafikksikkerhet er også ditt ansvar»…>

Nedre Eiker kommune har også laget en grei orientering om krav til frisikt mot veikryss, som du finner her…>