Tilfeldighetene ville at nesten på dagen en måned etter Russlands invasjon i Ukraina 24. februar, var Heimevernets innsatsstyrke Gunnerside i aksjon under en øvelse som pågikk parallelt på flere steder i Hokksund.

Planlagt øvelse

Øvelsen var planlagt lang tid i forveien, kunne I-styrkesjef, major Mats Conny Øien fortelle, og kunne med det tilbakevise at øvingstidspunktet hadde sammenheng med krigen i Ukraina.

Soldatene rekognoserer og legger en plan for å ta seg sikkert inn i bygningen i Kirkeveien.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

En kjensgjerning er det imidlertid at vårt naboland Russlands angrep på Ukraina, har imidlertid ført til at Forsvaret og Heimevernet har fått et helt annet fokus hos våre politikere enn før invasjonen.

– Hovedoverskriften er «Trygghet»

Dette har blant annet kommet til uttrykk ved at finansminister Vedum under budsjettforhandlingene på Klækken hotell utenfor Hønefoss kort tid før øvelsen viste til at det er en hovedoverskrift for statsbudsjettet for det kommende år, og det er trygghet.

Blant de områder som må prioriteres i den sammenhengen fremover, sto da også Forsvaret øverst på listen – før sivilt beredskap som helsevesen, politi og sivilforsvar, ifølge forsvarsministeren.

PST frykter dataangrep

På en pressekonferanse få dager før øvelsen i Hokksund, kom det videre frem at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tror at Russland vil ramme Norge med dataangrep, og venter økt russisk spionasje og påvirkning.

LES OGSÅ:
ØVELSE:
Skoleskyting på Strømsø skole - politiet og Forsvaret rykker inn

650 millioner til Hæren og HV

På den samme pressekonferansen var det at forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) kunne fortelle at 3,5 milliarder vil bli brukt til forsvar og sivilt beredskap, hvorav tre milliarder kroner av dette vil bli brukt til å styrke Forsvaret.

Midlene er planlagt fordelt slik:

  1. En milliard kroner til å styrke lagerbeholdningene.
  2. 800 millioner til maritim aktivitet i nord.
  3. 650 millioner til Heimevernet og Hæren, hvor det meste vil gå til å dekke mer øvingsaktivitet.
  4. 350 millioner kroner skal styrke Norges evne til å ta imot allierte styrker.
  5. 200 millioner kroner avsettes til digital sikkerhet.

Nettopp mer øvingsaktivitet, som nevnt i punkt tre, var åpenbart kjærkomment blant soldatene i innsatsstyrke Gunnerside, da Eikerposten snakket med flere av de mellom øktene, mens de trente på å ta seg inn i det gamle hybelhuset ved Nettbuss og Bane Nors anlegg ved Hokksund stasjon 23. mars.

Ukraina som bakteppe

Og selv om Ukraina ikke var tema for øvelsen offisielt, var det i samtaler blant soldater og befal i Gunnerside tydelig at Ukraina var et bakteppe under de dagene øvelsen ble avholdt, og som kulminerte med praktiske øvelser ved Hokksund flyplass – og det gamle hybelhuset i Kirkeveien.

LES OGSÅ:
Tidligere brigadesjef og oberst Arne Pran er død
Laget observerer og rapporterer før de setter inn støtet for å innta bygningen.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Isolering av bygg

På begge steder var det i første omgang isolering av et bygg, slik at ingen skulle kunne ta seg inn i- eller ut av bygningen uhindret som var øvingsmomentet.

Siden var det å ta seg inn i bygningen, hvor det trolig befant seg personer som kunne velge å yte væpnet motstand, for å pågripe disse.

Om å løse oppdraget

Hele tiden var det personellets egen sikkerhet som var i fokus, samtidig som oppdraget skulle løses så skånsomt som mulig. Hele tide gikk soldatene frem med det i tankene at tilsvarende oppdrag, men «skarpe» kan bli en realitet, og da er det ikke sikkert det er tid til å øve først.

Nettopp derfor ble samme scenario drillet gang på gang og nærmest til det kjedsommelige i- og rundt det gamle hybelbygget i Kirkeveien, som om kort tid vil bli revet.

For nettopp vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter, nasjonal krisehåndtering, bistand til politiet og annen støtte til det sivile samfunn er Heimevernets primære oppgaver, som også ble demonstrert tydelig da Heimevernet bisto politiet ved grensekontroll under pandemien.

LES OGSÅ:
Hokksund: Forsvarets minnemynt til fem UNIFIL-veteraner

HV-03 og Innsatsstyrke Gunnerside

Innsatsstyrke Gunnerside, er en av tolv innsatsstyrker fordelt over hele landet, og har tilhold på Heistadmoen utenfor Kongsberg.

De tolv styrkene regnes som Heimevernets spydspiss, og består av 3 000 høyt motiverte soldater som har sivile jobber til daglig, mens om likevel trener mellom 15 og 30 dager i året. Dette kan variere fra år til år, og fra distrikt til distrikt.

Totalt består Heimevernet i dag av 40. 000 soldater fordelt på 11 distrikter og 223 områder, der Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03 er «vårt» distrikt.

HOVEDBILDET: Med fokus på egensikkerhet tar soldater fra Innsatsstyrke Gunnerside seg inn i det kondemnerte hybelbygget i Kirkeveien.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL
Vertikalfoto: GOOGLE EARTH

EP2022-03023