Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet, orientert fredag 24. mai landbruks- og matminister Olaug Bollestad om at han fratrer sin stilling.

Mangler troverdighet

– Den siste uken har Mattilsynets troverdighet som tilsynsmyndighet blitt trukket i tvil, i forbindelse med tilsyn hos en pelsdyrbonde i Rogaland. Mattilsynets troverdighet står og faller på at samfunnet har tillit til at tilsyn, veiledning og saksbehandling utføres på en korrekt måte. På bakgrunn av denne situasjonen finner jeg det riktig å fratre min stilling, slik at andre kan lede Mattilsynets viktige arbeid videre, sier Harald Gjein.

– Jeg er stolt av å ha fått lov til å lede mine 1250 medarbeidere som hver eneste dag går på jobb for å sikre et samfunn der maten er trygg og dyra har det godt, sier Gjein.

Har administrert Mattilsynet siden 2011

– Dette er en tung avgjørelse å ta, men for meg er det viktigste at tilliten til Mattilsynet gjenreises, sier Gjein, som tiltrådte som administrerende direktør i Mattilsynet 1. juni 2011.

LES OGSÅ:
Mattilsynet deltar aktivt i kampen mot antibiotika-resistens

Direktør i avdeling mat i Mattilsynet, Karina Kaupang, vil fungere i stillingen som administrerende direktør inntil videre.

Tre ledere suspendert

Regiondirektør i region sør og vest, samt to ledere ved avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, trer midlertidig tilbake fra sine lederroller mens pågående interne undersøkelser fortsetter, heter det i pressemeldingen fra Mattilsynet.