Mange gårdbrukere har hatt det mer enn vanskelig under sommerens ekstreme tørke, bade med å skaffe nok for til dyra, og å kunne høste tilstrekkelig mengder korn av en skrinn og uttørket jord. Slik at de både har korn å selge og såkorn for kommende år.

Støtteordninger

Landbrukskontoret i Øvre Eiker kommune, som har ansvaret for jordbruk, skogbruk, vilt og fiske i både Øvre- og Nedre Eiker, går nå aktivt ut på Øvre Eiker kommunes hjemmeside, med informasjon om de støtte- og tilskuddsordninger som finnes for bønder og småbrukere som har fått føle tørken hardt på kroppen.

Søknadsfrist

Har du etter årets tørkeperiode en avling av for eksempel gras eller såkorn på under sytti prosent av et normalår, kan du nå søke om avlingsskadeerstatning. Landbrukskontorets medarbeidere i Øvre Eiker rådhus forteller at søknader må være fremme innen utgangen av denne måneden. Og som med så mye annet innen stat og kommune, er det nå Altinn som gjelder hvis du velger å sende en søknad.

LES OGSÅ:
Stanset i 103 km/t i 60-sonen på Horgenveien

Stikkprøver

Kommunen forteller at søknadene vil bli tatt fortløpende, og at de vil foreta stikkprøvekontroller på ti prosent alle søknader. Med andre ord er det gamle munnhellet fra landbruket «først til mølla får først malt» fortsatt gjeldende. Landbrukskontoret forteller likevel at de vil prioritere saker der søker vil ha forskuddsbetaling og hvor all dokumentasjon foreligger. Med andre ord er det viktig at søknaden inneholder så mye informasjon som mulig, slik at behandlingen kan gå raskt og smertefritt.

Etter at kommunen eventuelt har godkjent og attestert søknaden er det siden fylkesmannen som skal se gjennom saken, og som deretter sørger for at du som gårdbruker får penger på bok. penger som er ment å avhjelpe ting som mangel på vinterfor til dyra og kjøp av såkorn – som ser ut til å kunne bli mangelvare etter årets skrinne avlinger å dømme.

Hvordan søker du?

Flere detaljer om ordningen, og hvilke kriterier som må være oppfylt for at du kan søke, finner du på Øvre Eiker kommunes nettside. Husk uansett at siste frist er 31. oktober, og ikke lenger.

LES OGSÅ:
VIDEO:
MHK Drammens motorhistoriske kjøretøykortesje 17. mai 2020

Trenger du ytterligere informasjon om ordningen, kan du jo ta en nærmere titt på den presentasjonen Jordbrukssjef Anne Bjørg Rian holdt på et informasjonsmøtet for alle informerte i Øvre Eiker rådhus 10. september, hvor også representanter fra Buskerud bondelag var til stede.