Båtsesongen nærmer seg slutten for i år, og kanskje har din båt vært på sin siste reis. Går du med tanker om å kvitte deg med båten, er det hjelp å få fra «Lekterprosjektet 2020».

Oslofjordens friluftsråd

Oslofjordens friluftsråd, hvor også Drammen kommune er medlem, har sammen med Kambo Marina igangsatt prosjektet «Lekterprosjektet 2020». Prosjektet skal plukke opp eierløse og uønskede småbåter langs Oslofjorden og Drammensfjorden forteller kommunen i en pressemelding.

Båter som hentes er kun båter opptil 49 fot og tre tonn. Alle båter som inngår i vrakpantordningen for fritidsbåter, hentes sjøveien med lekter fra Skjærgårdstjenesten.
Foto: SKJÆRGÅRDSTJENESTEN

Ber om innbyggernes hjelp

For å lykkes med å fjerne uønskede båtvrak trenger man hjelp av kommunens innbyggere for å melde inn enten egen båt, som man skal kaste, eller et gammelt vrak som har ligget i fjæra en god stund.

Varer ut september 2020

Prosjektet varer ut september 2020, men det er viktig at det allerede nå meldes inn båter som båtlekteren kan ta med seg på sine «fangstturer».

På nettsida til Rydde Norge kan du enkelt registrere inn båten via et kart eller adresse. Om båten er din, bekrefter du dette der. Om det er en båt som tydelig er et vrak eller forlatt, kan du også melde inn denne, selv om det ikke er du som er eier.

LES OGSÅ:
Her er smittevernreglene for Drammen kommune av 18. desember - kunngjort 21. desember

Legg gjerne til ett bilde eller to. Da er det lettere å identifisere båten når lekteren kommer til Drammen.

Gratis eller penger igjen

Gamle fritidsbåter på inntil 49 fot, og under tre tonn hentes gratis av prosjektet, slik at de ikke forsøpler fjorden med vrakdeler og mikroplast.

Er båten under 15 fot og uten innenbords motor kan du med litt arbeid få 1000,- kroner i «vrakpant» for båten, om du leverer den på Lindums gjenvinningsstasjon i Skoger.

En av Skjærgårdstjenestens lektere i arbeid i Sandvika. Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Miljøgevinst

Drammen kommune oppfordrer båteiere og innbyggere til en felles dugnad for å få fjernet flest mulige båtvrak. Dette vil spare miljøet for mikroplast som er i båter, samt at strandsonen blir et hyggeligere sted å oppholde seg

Båteiere og friluftsinteresserte oppfordres om å melde inn båter, som har ligget som vrak over tid enten i vann eller på land. Alle båter som inngår i vrakpantordningen for fritidsbåter, hentes sjøveien med lekter.

For større båter, ta kontakt med Kambo marina – post@kambomarina.no

LES OGSÅ:
Knut Gjerde svarer på påstander fra Drammens Tidende om kameraderi

Når innsendingen er foretatt, blir dette registrert. Man må blant annet godkjenne at man eier båten. Er båten eierløs, kan Drammen kommune som grunneier, gi varsel om fjerning.
Hvis ingen eier båten, blir den registrert på ei liste, slik at lekteren plukker den opp på sin rundtur. Lekteren kan både heise opp vrakbåten fra vannet, eller hente den inntil 20 meter fra vannkanten.

Drammensfjorden er med i ordningen

Drammensfjorden er med i ordningen, siden Drammen kommune er medlem av Oslofjordens Friluftsråd. Kommunen er også medlem av Skjærgårdstjenesten.