Fire partier Jubelsalami og Jubelsalami med pepper kalles tilbake etter at det ble påvist Salmonella i en miljøprøve fra produksjonslokalet til en råvareleverandør. Det er ikke funnet bakterier i Grilstad sine produkter, råvarer eller produksjonslokaler.

Bakterien ble påvist i en skrapeprøve fra produksjonslokalet til råvareleverandøren.  Det ble ikke gjort funn i selve råvaren fra leverandøren melder Grilstad i en pressemelding .

Salmonella ikke påvist hos Grilstad

Selv om produktene trekkes tilbake, har Grilstad ingen grunn til å mistenke at de inneholder salmonellabakterier.

– Det er ikke blitt påvist Salmonella hos Grilstad, verken i produksjonslokalene, råvarene eller i de ferdige produktene. Produksjonsprosessene våre er også utviklet for å forhindre forekomst av blant annet salmonellabakterier, sier direktør for innkjøp og næringspolitikk, Ståle Gausen.

I samråd med Mattilsynet

– Etter dialog med Mattilsynet, og for å unngå usikkerhet blant forbrukerne og kundene våre, trekker vi nå disse partiene fra markedet, sier Gausen.

Grilstad trekker også tilbake et mindre parti med Grilstad spekeskalker, fordi det kan inneholde avskjær fra de berørte partiene med Jubelsalami.

Produsert tidlig i år

De berørte produktene er produsert i uke 2-5 2021. De kan identifiseres gjennom lot-nummeret som står trykket på pakken ved siden av datomerkingen. Grilstad gjør oppmerksom på at holdbarhetsdatoen ikke er relevant i denne sammenhengen.

De berørte produktene kan identifiseres gjennom lot-nummeret som står trykket på pakken ved siden av datomerkingen. Grilstad gjør oppmerksom på at holdbarhetsdatoen ikke er relevant i denne sammenhengen.
Foto: GRILSTAD

Tilbakekallingen gjelder følgende produkter og lot-nummer:

Produkt Lot-nummer
Jubelsalami 100g L210250, L210340
Jubelsalami 170g L210310, L210320, L210330, L210510, L210512, L210522
Jubelsalami 250g bordpakning L210251
Jubelsalami løvtynn 100g L210252
Jubelsalami m/pepper 100g L210444
Grilstad spekeskalker L210355, L210535, L210545, L210615

Disse produktene blir nå fjernet fra butikkene. Grilstad ber de som har kjøpt produktet om å kaste det eller returnere det til butikken for å få refusjon.

2021-03070