Gratis kurs for foreldre med barn i alderen 5 – 10 år

- Informasjonen er hentet fra kommunens nettsider.

Kurset «Tuning in to kids» er et gruppebasert foreldreveiledningsprogram. Hovedfokuset er å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre og barnet.

Foreldrene trenes opp til å møte barnets følelsesuttrykk med nærhet og forståelse, og slik kunne støtte både egen og barnets evne til selvregulering.

Tema som gjennomgås:

  • Bli bevisst på følelser på lav intensitet.
  • Hjelpe barn med å håndtere vanskelige følelser som redsel, sinne, tristhet og frustrasjon.
  •  Beholde roen når barnet har et sinneutbrudd.
  • Hjelpe barnet med å løse problemer.
  • Kommunisere forståelse og empati.
  • Se barnas følelser som en mulighet for nærhet og læring.
Kurset går over 6 ganger, 1 ½ time hver gang. Det vil være 6 – 10 foreldre i gruppen.

Kursstart: Onsdager kl.15.00 – 16.30 med oppstart 02.11.
Videre dager er  09.11. – 16.11. – 23.11. – 07.12. – 14.12.

Sted: Familiesenteret, Stasjonsgata 72/74, 3300 Hokksund.

Påmelding på SMS til kurslederne: Hilde Fjeldheim (457 22 161) eller Line Hellum (415 58 260).

VELKOMMEN

LES OGSÅ:
Sparebankstiftelsen DNB gir over en halv million til tiltak i Øvre Eiker