I hundre år har Dovrebanen vært blant de viktigste samferdselsårene i Norge. Nå kommer Posten med to frimerker for å markere jubileet, forteller Posten i en pressemelding.

I tillegg til å ha fraktet utallige passasjerer og mye gods mellom Oslo og Trondheim, har togturen over flatbygdene over Hedemarken, gjennom Gudbrandsdalen, over Dovre og gjennom Drivdalen skapt forventning, drømmer, glede og flotte naturopplevelser.

Damplokomotiv type 49a nr 463 «Dovregubben» på Oppdal stasjon i 1935.
Foto: HERMAN NEUPERT / NORSK JERNBANEMUSEUM

De første årene gikk togene på damp, så på diesel og fra 1970 på elektrisitet.

– Verd å markere med en frimerkeutgivelse

– Dovrebanen har vært viktig for å knytte Norge sammen. Ikke bare gjennom å frakte passasjerer – for oss i Posten var linjen i mange tiår fram til 1988 viktig for å få brev og pakker fram i tide. Mange postfolk hadde sin arbeidsplass på skinnene mellom Oslo og Trondheim, mens de behandlet store postmengder. Dovrebanen har en hundreårig historie som er verdt å markere med en frimerkeutgivelse, sier konsernsjef Tone Wille i Posten.

LES OGSÅ:
Posten med eventyr og sagn på nye frimerker

Historiske motiver

– De historiske motivene på disse frimerkene minner oss om den stolte historien Dovrebanen har. Historien har vi med oss i Bane NOR når vi jobber for at Dovrebanen også skal ha en stolt fremtid.

Dovrebanen betyr mye for mange, og det er stas for alle oss knyttet til jernbanen at Posten marker jubileet med frimerkeutgivelser, konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Ett av frimerkene viser det ikoniske damplokomotivet Dovregubben på Hjerkinn stasjon. På det andre frimerket ser vi et tog trukket av elektrisk lokomotiv foran Snøhetta på Dovrefjell.

Frimerkene har verdi Innland 20 gram, og kan brukes på alle vanlige brev innenlands. De er i salg fra fredag 23. april. Frimerkemotivene er tegnet av Trond Bredesen, og frimerkene er designet av Camilla Kvien Jensen.

 

FAKTA OM DOVREBANEN

Dovrebanen ble åpnet av kong Haakon 17. september 1921, og var da en forlengelse av Hovedbanen fra Oslo til Eidsvoll.

Fra Trondheim til Oslo er distansen 553 kilometer.

LES OGSÅ:
Jonas Fjeld i Hall of Fame og som motiv på frimerke

Høyeste punkt er 1024 meter, rett nord for Hjerkinn stasjon.

 

Dovrebanen 100 år
Dato: 23.04.2021
Nummer: NK 2051-2052

Motiv: Damplokomotivet «Dovregubben», Tog på Dovrefjell
Illustrasjoner: Trond Bredesen
Design: Camilla Kvien Jensen
Verdier: Kr 18 (innland 20 g) x2
Opplag: 575 000 frimerker av hvert motiv
NK 2051
Tog med damplokomotivet «Dovregubben» på Hjerkinn stasjon.
NK 2052
Tog med elektrisk lokomotiv type 14 foran Snøhetta på Dovrefjell.

2021-04041