Drammen kommune ser med bekymring på de hyppige tilfellene av skadeverk på gjerder og damhuset på demningen på Vasshella, og frykter at uforsiktighet kan føre til ulykker på stedet.

– Ødelegger gjerder

Dammen ved Vasshella er en populær badeplass. Kommunen setter publikums sikkerhet høyt og passer på at nødvendige sikkerhetstiltak er på plass. Dessverre ødelegger enkelte badegjester gjerder og klatrer opp på damhuset, noe som kan medføre farlige situasjoner, forteller kommunen i en nyhetsmelding.

Drammen kommune er eiere

Det er kommunen som eier damkonstruksjonen på Vasshella. Virksomhetsleder i Vann og avløp Live Johannessen forteller at de er bekymret for at det kan skje ulykker ved den populære badeplassen.

Damkonstruksjonen har et overløp over hele damkrona, noe som gjør det umulig å sette opp et skikkelig gjerde på toppen. På bildet renner vannet ut kun på midten av dammen, men ved store nedbørsmengder eller ved snøsmelting vil vannet renne i hele dammens bredde.
Foto: DRAMMEN KOMMUNE

– Gjerdet klippes i stykker daglig

– Vi tar sikkerhetstiltakene på alvor, men er veldig plaget av hærverk. Vi reparerer gjerdene den ene dagen, neste dag er de klippet i stykker. Det er også alvorlig at ungdommer spikrer fast stiger for å klatre opp på taket av damhuset, sier Johannessen.
Hun forteller at det også er mye forsøpling, flaskeknusing og tagging i området.

LES OGSÅ:
Sinnataggen er tilbake i Vigelandsparken

– Respektér sikkerhetstiltakene

– Jeg oppfordrer ungdommene og alle andre badegjester til å respektere sikkerhetstiltakene slik at det er trygt å være på dammen. Og hvis alle sørger for at det ikke ligger igjen søppel etter dem, blir Vasshella en innbydende badeplass for alle, avslutter Johannessen.

Kommunen har for øvrig denne uka satt opp søppeldunker og hengt opp livbøyer ved Vasshella.

Meld inn feil

Oppdager du feil ved Vasshella eller andre badeplasser eller friluftsområder, kan du melde dette til kommunen via appen «Meld inn feil» eller via «Meld inn feil» på kommunens nettside.

Vertikalfoto: GOOGLE EARTH