Under søndagens 25-års jubileumskonsert i regi av Einar Kristensens minnefond, ble Øvre Eikers seks musikkorps tilgodesett med hver sin gavesjekk på 25 000 kroner. I tillegg ble en av korpsmiljøets ildsjeler, Bjørn Wennberg, tildelt sin velfortjente medalje med diplom fra Minnefondet.

Konserten, hvor fire av kommunens musikkorps var representert med hvert sitt svært varierte repertoar, tiltrakk seg nær hundre tilhørere. Tilhørere i alle aldre, som fikk høre alt fra tradisjonelle marsjer, til filmmusikk og polka.

Det var Veterankorpset som åpnet showet, før Skotselv Skolekorps og siden Skotselv Musikkorps overtok stafettpinnen. Som avslutning på kveldens konsert, var det imidlertid Øvre Eiker Musikkorps under ledelse av Petter Anthon Næss som klarte å gi mest «trøkk» under konserten, men så hadde da også korpset definitivt flest musikere å trekke veksler på.

Øvre Eiker Musikkorps under ledelse av Petter Anthon Næss holdt ikke noe tilbake under søndagens konsert.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Det var for øvrig også en av korpsets ildsjeler, Bjørn Wennberg, som ble tildelt årets utmerkelse i form av en medalje og diplom, for som aftenens konferansier, Steinar Karlsen uttrykte det: -Helt siden han begynte i Hokksund Guttemusikkorps i 1960 har han brukt av sin tid til beste for flere av kommunens musikkorps. Blant annet ved å ta aktivt del gjennom en rekke tillitsverv opp gjennom årene. Og om ikke det var nok, tydet da også applausen som ble Wenberg til del, på at Minnefondet også i år hadde funnet en verdig vinner – den femtende i rekkene siden den første medaljen ble utdelt i 1993.

LES OGSÅ:
HOKKSUND:
16 forenklede forelegg og 3 førerkortbeslag på Langebru

Stor var nok også overraskelsen blant både korpsmusikere og øvrige tilhørere, da Minnefondets primus motor, Roar Moen ba en representant fra hvert av miusikkorpsene, Skotselv Skolekorps, Skotselv Musikkorps, Fiskum Skole- og Ungdomskorps, Øvre Eiker Veterankorps, Øvre Eiker Skolekorps og – sist men absolutt ikke minst – Øvre Eiker Musikkorps – om å komme frem i rampelyset.

Representantene fra hvert av musikkorpsene med hver sin gavesjekk fra Eianr Kristensens Minnefond (fra venstre): Øvre Eiker Skolekorps, Skotselv Skolekorps, Skotselv Musikkorps, Øvre Eiker Veterankorps, Øvre Eiker Musikkorps og Fiskum Skole- og Ungdomskorps, bak Roar Moen som representerer de glade giverne..
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Anerkjennelse og skulderklapp

Overraskelsen sto da også å lese i ansiktene til de alle, da hele 150 000 kroner ble likt fordelt mellom korpsene, for som Moen uttalte det: – å gi korpsene anerkjennelse og et skulderklapp for den innsatsen de har gjort for korpsmiljøet i kommunen – og det i Einar Kristensens ånd, med håp om at pengene ville komme godt med videre.

Skotselv Skolekorps
Skotselv Skolekorps er blant korpsene i Øvre Eiker som sliter mye med rekrutteringen, og har derfor valgt å utfordre den lokale skolefritidsordningen ved å opprette en egen musikkleikgruppe – for å venne de minste gradvis til korpsmusikk. Så får tiden vise om tiltake gir resultater.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

– For det er en kjensgjerning at mange musikkorps blant annet sliter med å rekruttere, kunne Moen fortelle, og avsluttet med å poengtere at Vestfossen dessverre var et av korpsene som i sin tid sleit så mye at de til slutt sleit seg ut.

LES OGSÅ:
Så langt er totalt 448 personer nå ferdigvaksinert i Kongsberg og Øvre Eiker