Mange bønder høster nå døgnet rundt når værforholdene tillater det. Fylkesmannen i Oslo og Viken oppfordrer både bønder og deres naboer om å vise forståelse for hverandre.

Dette kan gjelde for eksempel tresking av korn, opptak av poteter, gulrøtter og ev. andre grønnsaker som lar seg høste med maskin om natta, pressing og pakking av gress osv.

– Må få lov til å arbeide om natta

– Bøndene må få lov til å drive med en del arbeid på natta. Samtidig oppfordrer vi til bare å gjennomføre helt nødvendig innhøsting i de tider på døgnet der dette kan være en utfordring for nærmiljøet, sier Otto Galleberg, seksjonssjef i landbruksavdelingen.

– Unngå saktegående transport i rushtiden

– Vi oppfordrer også bøndene til å forsøke å unngå saktegående transporter i rushtid.

Korn, bær og grønnsaker

Oslo og Viken er blant landets største fylker innen produksjon av korn, bær og grønnsaker.

Over halvparten av Norges korn kommer fra Oslo og Viken

Hele 46,6 % av landets kornareal i Oslo og Viken, og over 50 % av kornet (målt i kg)
produseres her. Regionen har 34,1 % landets bærareal og 28,6 % av landets grønnsaksareal.

LES OGSÅ:
Fylkesmannen ønsker innspill om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye