Klokka 06.25 tirsdag meldte Sør-Øst politidistrikt at nødetatene var på vei etter melding om brann i låve i Åsveien i Ramnes i Tønsberg kommune.

06.45: Ny melding, som nå går ut på at det er full fyr i låven hvor det befinner seg flere hundre griser. Nødslakt er på vei til stedet.

Foto: VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN

07.00: Mannskaper hadde nå fått ut nesten alle grisene fra fjøset som var overtent.

07.27: Følgende melding kommer fra Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB):

-De på gården har gjort fantastisk jobb med å evakuere grisene før vi kom til stedet. Røykdykkerne fikk ut de siste 10. Antallet gris i låven var langt lavere enn først opplyst, anslagsvis 40, sier vakthavende brannsjef Hedin Gibbons.

07.28: -Låven er tapt, vår innsats går på å skjerme boligen og en sidebygning. De evakuerte grisene er i en tralle, mens noen er frittgående på jordet. Når taket nå er brent av er strålevarmen redusert og vi hindrer spredning til boligen og sidebygningen, sier brannsjef Hedin Gibbons.

LES OGSÅ:
HIMSJØ:
Hytte brant ned til grunnen - brannvesenet måtte konsentrere seg om spredningsfaren
Foto: VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN

07.36: Låven er nå i ferd med å brenne ned, og brannvesenet konsentrerer seg derfor om å hindre at brannen sprer seg til andre bygg.

07.41: – Brannmannskapenes innsats har vært helt avgjørende for å redde bolighuset og sidebygningen. I boligen har første glasset i vinduene sprukket, og bildet av avfallsdunken og trillebåra, viser den voldsomme strålevarmen, sier vakthavende brannsjef Hedin Gibbons.

Foto: VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN

07.42: VIB melder at 15 mannskaper fra 3 stasjoner i VIB er i innsats med bistand fra mannskapene fra stasjon Stokke i Sandefjord brann og redning.

– Videre ble det kalt inn mannskaper slik at beredskapen ble reetablert, sier brannsjef Hedin Gibbons.

07.56: Det meldes nå at antallet gris som var i låven er mest sannsynlig mye færre enn det ble meldt om tidligere. Politiet kommer tilbake til eksakt antall når dette er avklart.

Vertikalfoto: GOOGLE EARTH

EP2022-05014