Barnehageforliket i 2003 åpnet for private, sørget for massiv utbygging, mangfold og valgfrihet, og har ført til full barnehagedekning og at halvparten av landets 300 000 barnehagebarn går i private barnehager.

Dessverre føres det nå en krig mot private velferdstilbydere på flere fronter. Regjeringen vil kutte pensjonstilskuddet til de private barnehagene med 350 millioner kroner. Dette gjør de i en situasjon der halvparten av de private barnehagene budsjetterer med underskudd for 2020.

Foto: STORTINGET

Kuttene i tilskuddene som både regjeringen og venstresiden foreslår vil være dødsstøtet for veldig mange barnehager. Dette vil gå ut over titusenvis av barn og foreldre. Et kutt i tilskuddene på flere hundre millioner kroner vil også gå ut over lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte.

Det er et objektivt faktum at de private barnehagene får like mye betalt per barn som de offentlige, og samtidig scorer bedre på foreldreundersøkelser. Da burde spørsmålet være hvordan kan vi lære av de private, ikke hvordan vi kan bli kvitt dem.

LES OGSÅ:
-Ti grunner til at du ikke bør delta i årets Operasjon Dagsverk

Det er på det rene at skattebetalerne sparer over to milliarder i året takket være privatdrevne barnehager. Når vi i tillegg må ta med i regnestykket at det vil koste 30 til 40 milliarder å kjøpe opp de private barnehagene ser vi at krigen mot de private barnehagene vil gi både mindre kvalitet, mindre konkurranse og vesentlig høyere utgifter for Norges skattebetalere.

De siste ukene har FrP reist rundt og besøkt private barnehager over hele landet, og hundrevis av barnehager har sendt inn sine bekymringer. Både regjeringen og Arbeiderpartiet legger opp til en politikk som medfører massekonkurser for private barnehager. Det kan ikke Frp sitte og se på.

Vi har derfor i vårt alternative statsbudsjett foreslått å reversere kuttene, samt foreta en helhetlig gjennomgang av hele finansieringsordningen. De private barnehagene skal ikke ofres på Fremskrittspartiets vakt!

Roy Steffensen (Frp), stortingsrepresentant og leder av utdanningskomiteen
Hanne Dyveke Søttar (Frp), stortingsrepresentant og medlem av utdanningskomiteen


 

LES OGSÅ:
- SVs eiendomsskatt er rettferdig fordeling