Søndagens gudstjeneste i Fiskum kirke vil helt og holdent bli viet krigen i Ukraina. Prest Svein Ludvig Larsen håper så mange som mulig vil møte til fellesskap og forbønn med det krigsherjede folket i Ukraina.

Forbønn for Ukraina

– Gode sambygdinger. Søndag i Fiskum kirke vil vi markere solidaritet med og forbønn for Ukraina og for alle ofre i denne meningsløse og grusomme krigen.

– Vi vil be om FRED og tenne lys. Vi skal synge kjente salmer om håp og fred, og søndagens tekst om Jesu kamp i Getsemane fokuserer på kampen mot vold og ondskap, forteller Svein Ludvig Larsen i sitt innlegg på Facebook.

Fredskirken ble vigslet i 1945

Symbolikken i å holde en fredsgudstjeneste i nettopp Fiskum kirke er stor. Det er trolig ikke alle som vet at Kirken var den første som ble vigslet i Norge etter 2. verdenskrig – og vigslingen fant sted den 22. mai 1945. Da hadde fem krigsår gått etter at den forrige kirken brant ned, natten til 1. januar 1940.

LES OGSÅ:
Kronikk av forsvarsminister Bjørn Arild Gram:
- Forsvaret av Norge skal styrkes

Svein Ludvig ber i sitt innlegg om at bygdefolket slutter opp om arrangementet i stort antall, og at alle tar med naboer og venner.

Fiskum kirke og Svein Ludvig Larsen (innfelt).
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

– Møt til fellesskap når våre naboer rammes

– Om en ikke er kirkegjenger vanlig så er det mulig å møtes til fellesskap når verden og våre naboer rammes av krig. Vel møtt i Fiskum kirke søndag klokken elleve, avslutter han.

2022-03006