Fra kl. 11.00 til kl. 13.00 tirsdag 14. juni stanser togene på Østlandet. Årsaken er en politisk streik som er iverksatt av Fagforeningene Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund.

Blant annet Vy sine tog vil stå stille

Alle togene til Vy tog på Østlandet står stille i dette tidsrommet. Dette gjelder også Bergensbanen mellom Oslo og Hønefoss samt Gjøvikbanen.

Tog underveis vil stoppe på nærmeste stasjonen innen kl. 11.00 og stå stille frem til streiken er over kl. 13.00.

Forsinkelser etterpå må også påregnes

Som følge av streiken blir det dessverre forsinkelser og innstilte avganger også i en periode etter at streiken er avsluttet. Vi gjør vårt beste for å få alle tog tilbake i vanlig trafikk så fort som mulig skriver Vy i en melding til publikum.

Gjelder også Flytoget

Også Flytoget er berørt, samt noen svært få avganger hos Go-Ahead Nordic og SJ NORD.

Ikke buss for tog

Det blir ikke satt inn buss for tog eller annen alternativ transport for togene som blir påvirket av streiken, siden dette er en lovlig streik og alternativ transport vil derfor bli oppfattet som streikebryteri.

LES OGSÅ:
Stans i togtrafikken mellom Drammen og Oslo
HOVEDBILDET: VY-tog fra Kongsberg ankommer Darbu stasjon.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Muligheter til å få reiseutgifter refundert er også sterkt begrenset.

Vy forteller blant annet at prisavslag som følge av forsinkelse på grunn av streiken bare gis hvis du kjøpte billetten før informasjon om streiken var tilgjengelig. Dette gjelder med andre ord billetter kjøpt før midnatt natt til 4. juni.

2022-06002