Til tross for hyppige kontroller på stedet, ser det ikke ut til at bilførere vil lette på trykket med høyrefoten på Verpsletta i Skotselv med det første. For denne uka var det hele 45 bilførere som på en kostbar måte ble minnet på at fartsgrensen på stedet er 50 kmt.

Sist tirsdag var det 17- og på onsdag var det hele 28 bilførere som ble vinket inn for å motta hvert sitt forenklede forelegg – for de som fikk muligheten til å betale seg ut av uføret.

Tre førerkortbeslag

Imidlertid var det i løpet av samme tidsrom også tre bilførere som måtte velge alternativ transport for en kortere eller lengre periode på grunn av at førerkortet ble beslaglagt. Enten på grunn av høy hastighet på stedet, eller fordi den samlede summen av prikker på førerkortet i løpet av siste tre år var kommet opp i åtte eller mer.

Førerkortet ryker på åtte prikker

Når du først har begynt å pådra deg prikker på førerkortet, mottar du et skriftlig varsel når du har kommet opp i fire prikker. For mange vil det være nok til å endre kjøreadferd. For noen kreves det imidlertid sterkere lut før man våkner, og da er førerkortbeslag – og i verste fall at man mister jobben i tillegg – dessverre en naturlig konsekvens.

LES OGSÅ:
KONGSBERG / HOSTVEDTMOEN:
Et forenklet forelegg med førerkortbeslag i 60-sonen

Jevn stigning i hastighet

Utrykningspolitiet har registrert en jevn stigning i hastighet i løpet av de kontrollene de har hatt på Verpsletta i løpet av året. Høyeste hastighet i 50-sonen var i januar registrert til 70 kmt, stigende til 94 kmt på onsdag. Dette var det en mann i begynnelsen av 20-årene som sto for, og som kom farlig nær grensen for fengselsstraff.

En oversikt over årets «fangst» på Verpsletta i inneværende år, hentet fra Twitter

Etter Riksadvokatens retningslinjer vil en hastighetsoverskridelse som denne innebære en bot på minimum 12 000 kroner, i tillegg til at min blir stående uten førerkort – og kanskje også jobb – i ni til tolv måneder.

To prikker for mobilbruk

Siden årsskiftet har UP i løpet av fire kontroller ilagt hele 62 forenklede forelegg for fart, i tillegg til forelegg for mobilbruk, som for øvrig nå også medfører prikker på førerkortet, hele to i hvert tilfelle.

Noe som faktisk kan innebære at hvis du for eksempel blir stoppet for mobilbruk under kjøring fire ganger i løpet av tre år, må du belage deg på seks måneder som fotgjenger eller passasjer.

LES OGSÅ:
SKOTSELV:
Fartskontroll på Verpsletta - 32 bilførere ble ilagt forenklet forelegg

Det er for øvrig ingen ting som tyder på at UP vil fjerne Verpsletta fra lista over prioriterte kontrollpunkter med det første, så her kommer trolig både kroner og førerkort til å rulle inn også i fremtiden.