Selv om bakteppet nok var politisk, nå kort før lokalvalget, var det først og fremst som veteran og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) tok turen til hjemmefrontmuseet på Fossesholm denne torsdag, 4. juli.

Pressen hadde nok langt enklere kår under statsrådens besøk, enn hva som var tilfelle fra tiden hjemmefrontmuseet beskriver.
Foto; BJØRN ERIK NEBELL

Veteraner spesielt invitert

Invitasjonen gikk tidlig ut til veteraner, både fra andre verdenskrig og fra tjeneste i internasjonale operasjoner, med muligheten for å hilse på statsråden og å slå følge på hans besøk på Nedre Buskerud Hjemmefrontmuseum, og mange hadde da også kommet for å bivåne seansen sammen med likesinnede.

Mange fulgte ivrig med mens Ronny Vidar Steen guidet forsvarsministeren rundt i hjemmefrontmuseet.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Imponert over innsatsen bak museet

En av drivkreftene bak hjemmefrontmuseet, og også leder av NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner) avdeling Eiker, Ronny Vidar Steen guidet statsråden gjennom museet, og Bakke-Jensen ga da også etterpå uttrykk for at han var imponert over den innsatsen som var lagt for dagenfor å synliggjøre vår nære historie.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, ordførerkandidat Adrian Tollefsen og leder av NVIO Eiker, Ronny Vidar Steen.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Besøket fant sted i regi av Øvre Eiker Høyre, og nettopp av den grunn var da også både politisk rådgiver Johannes Utvåg, Anders B. Werp og ordførerkandidat Adrian Tollefsen på plass da statsråden ankom etter sitt besøk hos FMC på Kongsberg.

LES OGSÅ:
Heimevernet bistår Oslo lufthavn med passasjerkontroll og koronatiltak

Statsråden tok seg også tid til å slå av en prat med daglig leder av Fossesholm Herregård, Ellen Pauline Steen.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

– Våre verdier kan det bli nødvendig å forsvare

Under samlingen i låven på Fossesholm etter seansen, understreket statsråden hvor viktig det var å huske vår nære historie, og å bevare den for ettertiden:

– Jeg kommer fra en nedbrent llandsdel, og det er en historie vi er nødt til å ta med oss videre!

Besteforeldrene fortalte om krigen

Han viste blant annet til de inntrykk han hadde fått overbragt fra sine besteforeldre fra da tyskerne forlot landsdelen og brant store deler av den ned, til russerne kom og frigjorde landsdelen like etter.

Med noen velvalgte ord understreket han deretter hvor viktig det er å formidle historien og det museet står for til etterslekten.

Må viderefortelle hstorien til ungdommen

– Vi har behov for å minne ungdommen vår på at de verdier vi setter høyt, og måten vi lever på er det verd å forsvaret, og det kan det bli nødvendig å forsvare en dag, la han til under sin takketale til krigsveteranene. En takketale både til de veteranene som hadde gjort tjeneste under andre verdenskrig, men også til de som har kommet til senere.

LES OGSÅ:
VESTFOSSEN:
Bil på taket på Kongsbergveien - ung mann alvorlig skadet

– Tidsvitnene har en viktig historie å fortelle

Som en apropos til museet understreket han viktigheten av at de tidsvitnene fra andre verdenskrig som etter hvert gikk ut av tiden med tiden kunne avløses av yngre tidsvitner som hadde sitt å fortelle fra sin tjeneste som soldater i internasjonale operasjoner.

Statsråden er selv veteran

Han viste i den anledning til sin egen tjeneste i UNIFIL i Libanon i 1991, som han gjorde grundig rede for, med bifallende nikk fra andre UNIFIL-veteraner som hadde funnet veien til Fosesholm.

Forsvarsministeren ble overrakt et NVIO-krus med merket til det historiske «Egerske Compani» av Ronny Vidar Steen kort før avreise.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Til Solbergmoen og Arctic Truck

Bpde Høyrs representanter på Øvre Eiker og innbudte veteraner så deretter statsråden vel av stad da turen gikk videre til Arctic Trucks på Solbergmoen i Nedre Eiker. For å se hva bedriften leverer av ombygde terrengkjøretøy til Forsvaret.

Etter besøket på Fossesholm, gikk turen videre til Solbergmoen og Arctic Truck, for å se hva bedriften der kan by på av kjøretøy til Forsvaret.
Foto; BJØRN ERIK NEBELL