Tirsdag denne uken reiste styrkesjef, befal og instruktører fra Heimevernet og Hæren til Storbritannia for å forberede opptrening av ukrainske soldater.

Invitasjon fra Storbritannia

Storbritannia har invitert flere allierte land til å bidra i utdanningen, og Norge har svart positivt på denne henvendelsen, forteller Heimevernet i en pressemelding.

Ledes av Heimevernet

Operasjon har fått navnet «Interflex» og er et britisk initiativ som skal bidra med å trene og utdanne ukrainske soldater i Storbritannia. Det norske bidraget ledes av Heimevernet, men hoveddelen av styrkebidraget som er på plass nå, kommer fra Hærens hurtige reaksjonsstyrke (HRS) i Brigade Nord.

De norske instruktørene følger et britisk utdanningsprogram som gir soldatene mye kunnskap i løpet av en begrenset periode.
Foto: OPERASJON INTERFLEX

Senere vil flere forsvarsgrener bidra i utdanningen, men da med hovedvekt på personell fra Heimevernet.

Opplæring i grunnleggende soldatferdigheter

De ukrainske soldatene vil i løpet av en fem uker lang treningsperiode få opplæring i grunnleggende soldatferdigheter. Selve treningen startet ifølge meldingen denne uken.

Norge og Storbritannia har en lang og god tradisjon for forsvarssamarbeid.

«De norske instruktørene følger et britisk utdanningsprogram som gir soldatene mye kunnskap i løpet av en begrenset periode. Slik trening utenfor Ukraina er viktig for å opprettholde det ukrainske forsvarets utholdenhet» – står det videre i pressemeldingen.

LES OGSÅ:
Fredskirken på Fiskum går i forbønn for Ukraina

EP2022-10003