De tidligere fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold har hatt ulike TT-ordninger. Fylkesrådet foreslår nå en ny, felles ordning for hele Viken fra 1. januar 2021.

Fylkesrådet foreslår at det ikke legges opp til en øvre grense for antall brukere i Viken.

– Det betyr at det ikke blir ventelister på å få tildelt TT-transport. Vi vet at mange har ventet på at det skal bli ledige TT-kort, og vi er glade for at vi nå kan fjerne ventelistene slik at alle som trenger TT-ordningen, får bli med, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i en pressemelding.

Forslaget til TT-forskrift for Viken skal behandles av fylkestinget i slutten av november.

Tildeles likt

Fylkesrådet foreslår at TT-midlene tildeles brukerne likt. Men rullestolbrukere med behov for kostnadskrevende spesialbil, og søkere bosatt over 15 kilometer fra kommunesenter, gis høyere tilskudd for å kompensere for kostnadene. Fylkesrådet foreslår at TT-brukerne ikke skal betale egenandel.

– Fylkesrådet har i sitt forslag til felles TT-ordning lagt vekt på likebehandling og forutsigbarhet. Forslaget avgrenser TT-ordningen til brukergrupper som ikke får støtte gjennom andre ordninger, sier Olav Skinnes.

LES OGSÅ:
Linda Lavik fra Fiskum ny fylkesleder for Sykepleierforbundet i Viken

For at ikke alle som har TT-kort skal måtte søke på nytt med en gang, foreslår fylkesrådet en overgangsordning der brukere i de eksisterende ordningene i Akershus, Buskerud og Østfold, samt i Jevnaker, Lunner og tidligere Svelvik kommuner, beholder reiseretten sin i to år.

Olav Skinnes (Sp), Fylkesråd for distrikt og fylkesveier, Foto: TOM-EGIL JENSEN / VIKEN FYLKESKOMMUNE

TT-ordningen er en del av det kollektivtilbudet vårt. Vi legger stor vekt at det ordinære kollektivtilbudet er universelt utformet slik at flest mulig kan benytte dette, sier Skinnes.

Medvirkning

Fylkesrådet har hatt møter med brukerorganisasjonene og brukerrådene, sendt ut spørreundersøkelse til kommunene som har ansvar for saksbehandling i dagens TT-ordninger, hatt oppfølgende intervjuer med saksbehandlere i enkelte kommuner og hatt forslag til TT-forskrift ute på åpen høring. Det har kommet inn 26 svar på høringen.

– Statlig ordning må forsterkes

I tillegg til den fylkeskommunale finansieringen, tildeler staten midler gjennom den utvidede TT-ordningen. Formålet med denne forsøksordningen er å tilby brukere med særlige behov flere TT-reiser enn de ellers ville fått gjennom de fylkeskommunale ordningene. Den statlige ordningen er begrenset til noen områder og fylker i landet.

LES OGSÅ:
- Viken skal deles i tre - ikke to

– Regjeringen har heller ikke i årets statsbudsjett prioritert å utvide denne ordningen til å gjelde hele landet. Nå er det på tide at pengene kommer på bordet, slik at fylkeskommunene kan overta ordningen, sier Skinnes.

Hvem er ordningen for?

  • Ordningen med tilrettelagt transport («TT-ordningen») gjelder for personer som på grunn av funksjonsnedsettelse ikke kan benytte offentlig transportmiddel.
  • TT-ordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelse som bor i Viken har et alternativt transporttilbud. Transporttilbudet skal gjelde personer som har en varig funksjonsnedsettelse, og gis i form av tilskudd til reiser.
  •  I vilkårene for å få dekket utgifter til reise legges det opp til at man må ha en funksjonsnedsettelse som må antas å være livsvarig eller vare lenger enn to år.
  • Man må være ute av stand til å benytte offentlig transportmiddel på sitt hjemsted, selv med bistand fra sjåfør ved på- og avstigning.
  • Som offentlig transportmiddel anses også servicelinje, bestillingstransport eller lignende tilrettelagt transporttilbud. Søkeren må være folkeregistrert bosatt i Viken.
LES OGSÅ:
Trude fra Drammen tegnet Vikens nye fylkesvåpen

Les om TT-ordningen i Viken fylkeskommune