Med stadig flere syklister på europeiske veier er det viktigere enn noensinne at bilistene vet hva syklisten har planlagt. Nå har Ford utviklet en emoji-jakke som ikke bare forteller hvor syklisten skal, men som også sier noe om hvordan hun eller han føler seg.

Ifølge en EU-rapport omkommer 2000 syklister i trafikken i Europa hvert år. I 2018 mistet ifølge Statistisk Sentralbyrå 7 syklister eller passasjerer på sykkel i Norge livet i trafikken. Hele 410 ble skadet forteller Ford Motor Norge i en pressemelding.

Fungerer ogå som faresignal og blinklys

Den nye jakken skal gjøre det enklere for syklistene å kommunisere med bilister og andre trafikanter. Ved hjelp av skiftende emoji-tegn på jakkens rygg kan andre trafikanter se hvordan syklisten har det og hvilke retningsvalg denne har tenkt til å forta seg.

Foreløpig en prototype

Emoji-jakken, som foreløpig er en prototype – og ikke til salgs, blir kontrollert av syklisten fra en trådløs enhet som er montert på sykkelstyret.

LES OGSÅ:
Trygg Trafikk: - Høyt konfliktnivå mellom bilister og syklister på norske veier

Den har et LED-panel på ryggen hvor følgende emojier kan vises: ???⚠️⬅️➡️

Du bestemmer selv hvilke signaler som vises på ryggen.
Foto: FORD MOTOR NORGE

– Kommunikasjon mellom trafikantene er helt avgjørende for trafikksikkerheten. Med emoji-jakken bruker vi et språk som er universelt for å unngå de mange konfliktene som i dag oppstår mellom bilførere og syklister, sier Emmanuel Lubrani, ansvarlig for Ford Europas store kampanje, Share The Road.

Etter at de første emojiene kom for over 20 år siden, har dette blitt beskrevet som det første språket skapt i det digitale universet. Ifølge «Emoji Trend Report» føler de fleste mennesker seg mer komfortable med å uttrykke følelser med en emoji enn i en telefonsamtale.

Bedre kommunikasjon mellom syklister og bilister

Målet med kampanjen er å få bilister og syklister til bedre å dele veien mellom seg og bedre kunne sette seg inn i den andres situasjon og adferd i trafikkbildet.

– Emojier har blitt en del av vår kommunikasjon

Signalene som vises på ryggen styrer du fra et trådløst lite panel på styret.
Foto: FORD MOTOR NORGE

– Emojier har blitt en helt integrert del av vår kommunikasjon og evne til å uttrykke oss raskt. Denne jakken er utviklet i et partnerskap mellom oss og Fords Share the Road-kampanjen og skal gjøre det lettere for syklister å uttrykke sine følelser og forsterke den emosjonelle forbindelsen mellom dem og andre trafikanter, sier Professor ved Department of Communication and Cognition ved Tilburg Universitetet i Nederland, Dr. Neil Cohn PhD.

LES OGSÅ:
Strengere regler for elsparkesykler fra 15. juni - med blant annet alders- og promillegrense