Flere katteeiere i Krokstadelva melder om dyr som har blitt forgiftet og i verste fall dødd av giften de har fått i seg i den senere tid.

Melding om forgiftning via Facebookside

Allerede ellevte april gikk det ut en melding på Facebooksiden «Kattehjelpen Drammen og Omegn» om en rekke tilfeller i Krokstadelva. Få dager senere ble saken omtalt i Drammens Tidende, der Silje Sagvik i Krokstadelva kunne fortelle at hennes katter hadde blitt forgiftet ved et par anledninger.

Blant annet fortalte hun at hennes fire år gamle katt, Topper (4) trolig ble forgiftet like før jul, med den følge at hun i hele tre døgn var usikker på om katten ville overleve.

Katt døde av forgiftning

Toppers mor, Lille My (5) hadde da allerede dødd av forgiftning i november samme år.

Det å se en katt så dårlig var helt forferdelig. Kroppstemperaturen hans var lav og for at han ikke skulle gå inn i en form for koma, måtte jeg hele tiden riste liv i han og sørge for at han var våken og varm. Hvis han ble kald ville han dødd, hevder Sagvik.

LES OGSÅ:
KROKSTADELVA:
Navigasjonsutstyr stjålet fra åtte biler hos Eiker Bilsenter

– Han måtte også få i seg veske hele tiden, så jeg ga han vann gjennom en sprøyte så ofte jeg klarte.

Ulovlig musegift påvist

Diagnosen en dyreklinikk i Drammen foretok etter denne hendelsen, var at katten hadde blitt forgiftet med en type gift som inneholder alfakloralose, og som ikke lenger er lovlig å bruke for privatpersoner.

Dyrebeskyttelsen reagerte

Bakgrunnen for at giftstoffet nå er forbudt, var en bekymringsmelding fra Dyrebeskyttelsen i Norge på bakgrunn av mange dødsfall blant katter forårsaket av en musegift som inneholdt nettopp alfakloralose.

Miljødirektoratet iverksatte forbud

Dette igjen førte til at Miljødirektoratet publiserte en melding i november 2020, der det redegjorde for et forbud og hvorfor.

Bjerkliveien og Tråkka

De hendelsene som så langt har blitt rapportert har funnet sted fra Bjerkliveien til Tråkka i Krokstadelva. På sistnevnte sted meldes det også om at en katt har dødd av forgiftning nylig.

I tillegg går diskusjonen nå heftig på nevnte Facebookside om noen legger ut gift med hensikt, eller om katter har blitt forgiftet av mus som selv er døde av den forbudte giften.

LES OGSÅ:
KROKSTADELVA:
Innbrudd i kontor over Kiwi i Bruveien

Saken er siden også omtalt både i Drammen Live 24 og Eikernytt.

Vertikalfoto: GOOGLE EARTH

2021-04037