Politiet og øvrige nødetater rykket kort før klokken eleve ut til melding om en bil som hadde havnet på taket ved Sundhaugveien på Fiskum.

Bil og tilhenger i vannkanten

Alle nødetater var kort tid senere på plass, og kunne konstatere at det lå en terrengbil med tilhenger lastet med ved i vannkanten mellom Sundhaugveien og Fiskumvannet.

Alle nødetatene var raskt på stedet etter melding om bil som hadde kjørt av veien og lå på taket ved Sundhaugveien.

Fører brakt til legevakt

Bilfører, som hadde vært alene i bilen og tilsynelatende var uten skader, ble tatt hånd om av ambuansepersonell. Han ble for sikkerhets skyld brakt til legevakt for nærmere kontroll.

Bil og tilhenger hadde åpenbart holdt for høy hastighet på det svært glatte føret, og fører hadde mistet kontrollen over materiellet. Bilen lå nå på siden inntil noen trær, og hadde skilt lag fra tilhengeren som var lastet med ved og lå ved siden av.

Stoppet få meter fra vannkanten

I en skarp høyresving omkring hundre meter før krysset mot Hakavikveien, hadde bil og tilhenger åpenbart mistet veigrepet, sklidd ned en bratt skråning mot Fiskumvannet og stoppet mot noen trær som hindret ekvipasjen fra å fortsette ut i vannet.

LES OGSÅ:
MC-ulykke på Fiskum nær Kreklingundergangen

Uaktsom kjøring

Politiet har valgt å opprette sak på forholdet med mistanke om brudd på vegtrafikklovens § 3, som omhandler uaktsom kjøring.

Strøing iverksatt

Vegvesenets undersøkelser på stedet kunne påvise svært glatt veibane, slik at salting og strøing derfor ble rekvirert.

Verkikalfoto: GOOGLE EARTH