Siden Astra Zeneca-vaksinen ble satt på pause 11. mars har Folkehelseinstituttet sammen med andre eksperter vurdert videre bruk av Astra Zeneca-vaksine i Norge kan FHI fortelle.

Astra Zeneca har for øvrig skiftet navn på sin covid-19-vaksine til Vaxzevria.

Smitteverndirektør Geir Bukhilm.
Foto: FHI

– Det er nå betydelig mer kunnskap om sammenhengen mellom Astra Zeneca-vaksinen og de sjeldne og alvorlige hendelsene med lave blodplater, blodpropper og blødninger, enn da Norge valgte å sette videre bruk av Astra Zeneca-vaksinen på pause i mars, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet.

– På bakgrunn av denne kunnskapen har vi kommet frem til en anbefaling om at Astra Zeneca-vaksinen tas ut av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge, sier Bukholm.

– Ingen lett anbefaling

Bukholm påpeker at det ikke har vært en lett anbefaling. Anbefalingen har direkte konsekvens for når risikogruppene kan få koronavaksine og dermed beskyttelse, og samtidig har den innvirkning på når en kan gjennomføre lettelser av smitteverntiltakene.

Større risiko knyttet til Astra Zeneca-vaksinen enn av covid-19 sykdom i Norge
Norge har kommet langt i å vaksinere de eldste, og vi har derved redusert risiko for død hos mange av de mest utsatte. Siden de eldste i stor grad er vaksinert eller vil være vaksinert i nær fremtid, betyr det at en fortsatt bruk av vaksinen i hovedsak ville være aktuelt for aldersgrupper under 65 år hvis vi skulle brukt denne vaksinen i Norge.

LES OGSÅ:
Oslo: To nye meldinger om dødsfall etter vaksinering med Astra Zeneca-vaksinen

Det er gjennomført beregninger basert på norske tall hvor risikoen for å dø av Covid-19 sykdom i ulike aldersgrupper er sammenliknet med risikoen for å dø av den alvorlige, men sjeldne tilstanden med alvorlige blodpropper etter Astra Zeneca-vaksinasjon.

Større risiko for død med Astra Zeneca

– Siden det er få som dør av covid-19 i Norge så vil risikoen for å dø ved å la seg vaksinere med AstraZeneca-vaksinen være større enn risikoen for å dø av sykdommen, særlig for yngre personer, sier Bukholm.

I tillegg er det grunn til å anta at det er skepsis til å bruke AstraZeneca-vaksinen i Norge, og det er usikkert hvor mange som ville ha takket ja til et tilbud om denne vaksinen nå.

De som har fått første dose

De som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen får tilbud om en annen koronavaksine som dose 2.

– Vi kommer tilbake med konkret informasjon om når og hvordan de som har fått første dose skal få andre dose. Én dose gir god beskyttelse mot Covid-19 i minst 12 uker, sier Bukholm.

LES OGSÅ:
Nå heter den Vaxzevria - vaksinen som var kjent under navnet Astrazeneca

Utsetter innføring av Janssen-vaksine

Det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) annonserte 9. april at de har startet en såkalt signalprosedyre for COVID-19 Vaccine Janssen for å undersøke om det er en sammenheng mellom vaksinen og et fåtall rapporterte tilfeller av alvorlig blodpropp blant vaksinerte.

Janssen har også meldt om en utleveringspause til Europa i forbindelse med at FDA (det amerikanske legemiddelbyrået) og CDC (det amerikanske smitteverninstituttet) har anbefalt en midlertidig pause i bruken av Janssens vaksine på grunn av rapporter om flere tilfeller av alvorlig blodpropp etter oppstart av vaksinasjon i USA.

– Bruk av Janssen-vaksinen i Norge avventes til det foreligger mer informasjon fra de pågående undersøkelsene, sier Bukholm.

Konsekvenser for vaksinasjonsfremdrift

Folkehelseinstituttet anslår at fravær av AstraZeneca-vaksinen i vaksinasjonsprogrammet vil innebære en forsinkelse på omtrent to uker.

Ved å ikke benytte Janssen-vaksinen, vil vaksinasjonsprogrammet forsinkes med opptil 7 uker for enkelte aldersgrupper.

Vaksinasjonskalenderen til FHI finner du her.

Per dags dato er det i underkant av 200 000 doser med AstraZeneca-vaksine og 24 000 doser med Janssen-vaksine på lager i Norge. Dosene lagres på en forskriftsmessig måte inntil det er besluttet hvordan de eventuelt skal benyttes.

LES OGSÅ:
Oslo: To nye meldinger om dødsfall etter vaksinering med Astra Zeneca-vaksinen

2021-04024