Fire elever ved Kongsberg International School (KIS) og en ansatt har testet positivt for covid-19 melder Kongsberg kommune. I tillegg er flere bekreftet smittet på byggeplassen ved nye Skavanger skole ifølge Laagendalsposten.

Elever og foreldre i ventekarantene

De berørte elevene ved KIS er i samme klasse. På bakgrunn av dette, og etter diskusjoner med FHI har 1-6 klasse ved skolen blitt definert som nærkontakter ifølge kommunen.

Av den grunn er alle elever  samt deres familier, og flere ansatte satt i ventekarantene.

Mulig mutert virus

Smittesporingsteamet mistenker at det dreier seg om den engelske muterte varianten av viruset, men dette er ikke bekreftet. Vi må avvente prøvesvarene sier ordføreren.

Antall smittede kan stige

Antall smittede forventes å stige ettersom smittesporingsarbeidet går videre gjennom helgen.

Ingen av de smittede ved byggeplassen på Skavanger har bostedsadresse i Kongsberg kommune, så smitten registreres formelt ikke i Kongsberg, men der vedkommende bor.

Mistanke om mutert virus også her

Også ved dette utbruddet er det mistanke om den muterte engelske virusvarianten. Alle de 65 som jobber ved byggeplassen er testet for Covid-19 og avventer svar per lørdag morgen ifølge kommunen.

LES OGSÅ:
Viken legger 40 millioner på bordet for å sikre læreplasser

To separate smitteutbrudd

Det er så langt smittesporingsteamet kan finne ingen kobling mellom de to utbruddene på KIS og byggeplassen ved nye Skavanger skole.

Ordføreren uttrykker bekymring

Ordfører i Kongsberg, Kari Anne Sand uttrykker bekymring, og sier at dette viser hvor fort ting kan snu.

– Situasjonen er noe uoversiktlig akkurat nå, men vi vil få mer klarhet i denne utover i helgen. Vi holder nøye oppsyn med situasjonen.

Alle Viken-kommuner innkalt til møte

Statsforvalteren (tidligere: Fylkesmannen) har innkalt alle kommunene i Viken til et møte på lørdag, ettersom det er meldt om utbrudd flere steder i Viken.

Kongsbergs ordfører Kari Anne Sand og Rådmann Wenche Grinderud vil delta i det møtet.

2021-02081