4 mistet livet på MC så langt i år. Det er 11 færre enn på samme tid i fjor, da det var 15 omkomne motorsyklister ved utgangen av juli. Så langt i år er 44 omkommet på veiene. Dette viser de foreløpige ulykkestallene fra Statens vegvesen.

Gjennomsnittet de siste fem årene er ti drepte på MC. Tallene i år er historisk lave, og nedgangen i omkomne fra i fjor tilsvarer antallet færre drepte motorsyklister.

– Etter år med høye ulykkestall på MC, er det godt å se at vi i år opplever en markant nedgang. Men vi skal videre ned. I juli døde to av årets MC-ofre. Det er to for mange. Ambisjonen er at ingen mister livet i trafikken, sier Nils Karbø, fungerende divisjonsdirektør i Statens vegvesen i en pressemelding.

12 døde på veiene i juli

Julitrafikken har krevd tolv dødsofre i år. Det er tre flere enn på samme tid i fjor.

Tre av de trafikkdrepte døde i utforkjøring på sykkel, der en av ulykkene var med elsparkesykkel. I fjor døde ingen på sykkel i juli, mens det de siste årene har vært et gjennomsnitt på to.

LES OGSÅ:
E134 mellom Mjøndalen og Langebru stengt i tre døgn mellom 5. og 8. juni

I juli døde også to personbilførere, en på moped, en i varebil, en tungbilsjåfør, en på traktor og en fotgjenger. Det var tre unge kvinner og ni menn som døde i ulykkene i juli.

Dominerende årsaker

Utforkjøringer var årsak i til de fleste ulykkene, mens fire var møteulykker.

Ulykker på veien i år

Hittil i år er det registrert 44 døde på norske veier etter årets syv første måneder. I 2020 døde 55 i samme periode.

– Aldri har det vært færre drepte på norske veier ved utgangen av juli, sier Nils Karbø. Norge er verdens tryggeste land for trafikanter, men vi oppfordrer alle nå i de siste sommerukene om å respektere fartsgrensene, og tilpasse farten etter forholdene.

2021-08002